Банкеръ Daily

Пари и пазари

Управляващите дружества очакват ръст на активите

Очакванията на управляващите дружества за дейността им през третото тримесечие на тази година остават позитивни и без особена промяна спрямо тези за периода между април и юни.Това става ясно от публикувания брой 3 на бюлетина на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и очаквания".

В това издание те са най-позитивни по отношение на сумата на акумулираните активи. Привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинства и от застрахователни дружества и пенсионни фондове, които заемат общо около 80% от пасивите на инвестиционните фондове, ще нарастват по-умерено. Предвид неутралните очаквания за динамиката на борсовите индекси, вероятно фонд мениджърите очакват нарастване на дела на привлечените средства от други институцио-нални сектори. Според последните налични данни за инвестиционните фондове у нас и за първо и за второто тримесечие, привлечените средства от банки нараснаха значително и бяха определящият фактор за ръста на пасивите.
Прогнозите за доходността на колективните инвестиционни фондове се понижават, но все пак остават леко положителни. Вероятно това, както и оптимизмът на участниците в анкетата за размера на активите и привлечените средства, се дължи на очаквано положително влияние на последните промени в политиките на централните банки върху цените на активите на финансовите пазари в краткосрочен план.

В този смисъл, обяснима е и малко по-високата оценка за нарастването на конкуренцията между колективните инвестиционни фондове.

Към края на юни тази година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност у нас (общо 1116 са лиценз от КФН), нарастват до 4.45 млрд. лева, според числата от анализа на БНБ за сектора за управление на активи. А това е резултат от увеличаването и на броя на лицензираните договорни фондове - плюс 40 само за второто тримесечие. Изчисленията показват, че размера на активите нараства с 302.9  млн. лева (+7.29%) в сравнение с март 2019 г. (4.15 млрд. лева) и с 692.6 млн. лева (+18.41%) спрямо юни миналата година.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към края на шестия месец се увеличава до 3.8% при 3.5% към юни 2018 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във