Банкеръ Daily

Пари и пазари

Умното управление на парите носи повече доходност

Може да се каже, че от началото на годината договорните фондове са едни от финансовите инструменти, които се представят добре пред инвеститорите. Неслучайно и нетната стойност на активите, които са се влели в портфейлите на управляващите дружества към днешна дата, вече достигна 1.517 млрд. лева, по данни от Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Тя обединява 28 фонд мениджъри с лиценз от Комисията за финансов надзор, които са организирали общо 125 колективни инвестиционни схеми. А прогнозите са сумата на привлечените средства да продължи да расте и още нагоре.

Общо 67 от договорните фондове са зарадвали клиентите си с постигнатата печалба за първите четири месеца на тази година. А тринадесет от тях дори отчитат и двуцифрена доходност.

Дяловете от "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” са на пазара от 1 март 2013 г. със сливането на три договорни фонда: "Райфайзен Фонд Акции", "Райфайзен Балансиран Фонд" и "Райфайзен Балансиран Доларов Фонд". От 29 май две години по-късно фондът е преобразуван в Захранваща колективна инвестиционна схема с наименование "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж". Той инвестира 85 на сто или повече от своите активи в дялове на догоорния фонд "Райфайзен Глобален Акции" - Главна колективна инвестиционна схема, организирана и управлявана от "Райфайзен Капиталанлаге-Гезелшафт" М.Б.Х. - Австрия. "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж” е донесъл на клиентите си печалба от 15.64 процента.

Управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт", което от юни 2017 г. е част от "KBC Груп България", влиза в групата на най-печелившите с четири от своите общо осем колективни схеми. Втори по доходност у нас през този период е договорният фонд "ОББ Глобал Растеж" (+15.01%). Средствата в него се влагат предимно в дялови ценни книжа на компании, чиито приходи и печалби се очаква да растат с темпове над средните за пазара, приети са за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина, имат висок потенциал за растеж и които реинвестират печалбите си в нови проекти. Предпочитани са компании, които разширяват бизнеса си чрез придобивания на конкуренти, развойна и научна дейност. Не изплащат дивиденти или изплащат ниски такива.

"Адванс Глобал Трендс" е взаимен фонд от отворен тип с глобален фокус, организиран от управляващото дружество "Карол капитал минеджмънт". Фондът може да инвестира в различни видове активи - акции, облигации, суровини, но основната част от инвестициите му е в акции. Портфейлът се структурира чрез покупката на борсово търгувани и взаимни фондове, предимно в САЩ и Европа. Фондът се управлява активно, като от началото на тази година е осигурил печалба на клиентите си от 14.41 процента. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във