Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Украйна стресна инвеститорите

Несигурността бе основна движеща сила на международните пазари на държавен дълг през изминалата седмица. Основен неин източник бе случващото се в Украйна и евентуалните последици, които един възможен въоръжен конфликт в страната би имал върху световната политика и икономика. Несигурност пораждаха и икономическите данни, които в една значителна част не оправдават очакванията за устойчив растеж.


Най-спокойни пред нетолкова добрите данни остават икономистите в САЩ. Ръстът на молбите за помощи при безработица, неоправдалият очакванията пазар на труда, както и спадът на поръчките на дълготрайни активи бяха оправдани главно с лошите метеорологични условия отвъд Атлантическия океан. Анализаторите очакват, че американската икономика бързо ще навакса през следващите няколко месеца ефекта от негативни данни от последните седмици. Въпреки определено бичите настроения на пазара, доходностите по американските трежърита поеха надолу. Основен фактор за това, според наблюдателите, е обстановката в Украйна, която внася глобална несигурност и кара инвеститорите да се насочат към вложенията убежища с много по-ниска степен на риск. Част от тези инвестиции, разбира се, са и американските трежърита, чиято десетгодишна доходност отбеляза седмичен спад от 8.5 базисни точки - до 2.647 процента. Въпреки това председателят на Фед Джанет Йелън потвърди още веднъж позицията на институцията да се пробва поетапно излизане от програмата по вливане на ликвидност, което със сигурност ще стопира евентуалното рязко спадане на доходностите по трежъритата.


В Европа Украйна бе водеща сила на пазарите на ДЦК. Несигурността, произтичаща от ситуацията в страната, доведе до ръст на търсенето на относително сигурните държавни дългове. Този ръст беше допълнен с лошите данни за инфлацията в Германия, която отново остана под очакванията на анализаторите. Всичко това доведе до резки спадове на доходностите, търсени от инвеститорите по основните книжа на страните от еврозоната. Десетгодишните немски бундове се търгуваха при търсена норма на възвръщаемост до падежа от 1.562%, с близо 10 базисни точки по-ниска спрямо тази от предходната седмица. Изменението на стойностите при сходните френски ДЦК бе с 13 базисни точки - до 2.125 процента. Инвеститорите харесват проспектите за убежище и доходност на британските джилтове все повече - засиленото им търсене доведе до седмичен спад на доходностите в десетгодишния матуритет от 10.7 базисни точки - до 2.673 процента.


В същото време липсата на силна икономическа връзка между кризата в Украйна и региона на дългово затруднените южноевропейски страни доведе до спадове в доходностите на книжата на втората група въпреки повишеното ниво на несигурност и риск. Италианските десетгодишни книжа се търгуваха при нива на доходност от 3.462% - с 13.5 базисни точки по-ниски спрямо предната седмица. Понижението по сходните испански ДЦК се равняваше на 6.7 базисни точки - до 3.488 процента.
Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

Николай Ваньов,брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във