Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРСЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ОБЛИГАЦИИ РАСТЕ ПО СВЕТА И У НАС

Цените на българските еврооблигации се повишиха значително през седмицата и въпреки предпразничното настроение на пазара външните инвеститори ги търсеха. Основните причини за поскъпването бяха значителното покачване на цените на германския и американския дългови пазари, както и позитивната нагласа към сделки с книжата на България, Румъния и Русия. Повишението на цените им се отрази сравнително слабо върху най-краткосрочната емисия, чийто падеж е през 2007 година. Цената й се повиши с 5-10 евроцента, като облигациите се търгуваха при нива 109.65-110.15 евро за 100 евро номинал.Емисията с падеж през 2013 г. повиши цената си с около 60 евроцента и приключи седмицата при нива 113.10-113.60 евро. Най-голямо покачване реализира емисията с падеж 2015 година. Цената й нарасна с около 1 щ. долар и в края на периода достигна 118.60-119.10 щ.долара.Търговията с български брейди облигации беше вяла и до края на годината не се очаква раздвижване на пазара. Цените останаха непроменени. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се котираха за 98.25-98.75 щ. долара, а книжата с отстъпка от номинала (DISC's) за 99.25-99.75 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха по 98.75-99.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Продължава засиленото търсене на двете вътрешни емисии, деноминирани в евро. Изчерпаха се предлаганите обеми и на практика липсват продавачи. Доходността на петнадесетгодишната емисия падна до 6 процента.Значителен брой сделки с банкови корпоративни и ипотечни облигации бяха регистрирани през последната за годината работна седмица. Сключени бяха сделки с облигациите на ЮНИОНБАНК с номинална стойност 87 000 евро при доход между 6.70 и 7.70 процента, както и с облигации на Обединена Българска банка. Те бяха за 116 000 лв. при доход между 6.20 и 6.60 процента. Книжа на ТБ Алианц България с номинална стойност 134 000 евро се продадоха при доход от 5.82 процента. Облигации от първата емисия на Българска пощенска банка за 220 000 лв. бяха разменени при доход между 5.0 и 6.00%, а книжа от втората й емисия с номинал 297 000 евро се пласираха при доход от 5.60 процента.Цените на доларовите ЗУНК-облигации се задържаха на нивата от 87.50-88.00 щ. долара. Търсенето при тези цени постепенно намаля. Възможно е цените да се повишат още с 10-25 цента до края на годината.Засилено търсене имаше и на ЗУНК-облигации, деноминирани в евро, като цените им почти достигнаха тези на доларовите и в края на периода те се търгуваха по 87.25-87.75 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във