Банкеръ Daily

Пари и пазари

Търговският излишък на Русия нарасна с 3.8%

Търговският излишък на Русия се е увеличил през януари-февруари 2019 г. с 3,8%  спрямо същия период на 2018 г., възлизайки на стойност 33,2 млрд. долара, разкриват данни на Федералната митническа служба на страната. Външнотърговският стокообмен на страната е намалял с 0,7% до  99,8 млрд. долара, а за януари-февруари износът е нараснал с 0,4%, достигайки 66,5 млрд. долара, информира "Вести Економика".

Основата на руския износ са горива и енергийни продукти, чийто дял в стоковата структура на износа е 66.1%. За сравнение, за периода януари-февруари 2018 г., той е бил 66.5%. Стойността на горивата и енергийните продукти е намаляла с 0.1%, докато физическият обем се е увеличил с 2.6%.

Общата стойност на износа при металите и продуктите от тях за януари-февруари е 10%, спрямо 10.4% за януари-февруари 2018 г. В експортната структура за чужди страни дялът на тези стоки е 9.7%, а в страните от Общността на независимите държави - 12.4%. Стойността на износа на металите е намаляла на годишна база с 3.4%, докато физическият обем е нараснал с 3.7%.

В структурата на вноса най-голям дял имат машините и оборудването - 43.7% спрямо 44.3% за предходната година. Дялът на тези стоки в чуждестранни страни е 46.8%, за страните от Общността на независимите държави - 18.8%. За сравнение, стойността на вноса на тези продукти спрямо януари-февруари 2018 г. намалява с 4.8%, в това число механичното оборудване с 11.4%, инструменти и оптични устройства - с 7.3%, електрическо оборудване - с 5.1 %. Физическият обем на вноса на леки автомобили е със 7.7% по-малък, а камионите нарастват с 40.8%.

В структурата на външната търговия на Русия, ЕС заема водещо място като най-големия икономически партньор на страната. През януари-февруари 2019 г. в ЕС се падат 43,2% от търговията в Русия (спрямо 45,3% през януари-февруари 2018 г.), 31,4% в страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, 11.1% за страните от Общността на независимите държави и 7.7% за страните от Евразийския икономически съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във