Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАЛИВАТ ПАЗАРА

С новината, че мажоритарният собственик на Солвей-Соди вече контролира 90-процентен дял от капитала му, завърши една доста интересна седмица на българската фондова борса. Миналата сряда регистрираният във Виена Солвей Шишеджам холдинг направи предложение за изкупуване на книжата на дребните акционери, на което не може да се устои. Очаква се покупките да продължат, тъй като дори и на тази цена те са изгодни за белгийско-турския консорциум.
Средствата, освободени от участниците в пазара от продажбите на акции на Солвей-Соди, бяха насочени към другите основни позиции. Затова тази седмица търговията с книжата на ЛУКойл Нефтохим, Булгартабак холдинг, Албена и Благоевград-БТ значително надвиши обичайните седмични обеми от началото на годината, а това бе съпроводено и с увеличаване на средните цени. Безспорно най-успешната инвестиция през изминалия период обаче бе в книжата на дистрибутора на горива Петрол. Търговията с тях започна при цена 11.50-12.00 лв. и в четвъртък достигнаха 21.40 лв. за една акция, като на това ниво остана неудовлетворено търсене. Доста активно се търгуваха българските депозитарни разписки на Дойче Телеком, които втора поредна седмица приключват на плюс - по обем изтъргувани акции са на второ място, като отстъпват само на книжата на Солвей-Соди.
От сряда книжата на Албена се търгуват без дивидент, което закономерно понижи цената им, макар и не с очакваните 0.50 лв. за една, колкото е размерът на разпределената печалба за една книга. Търговищкият акумулаторен завод Енергия извърши поредното тримесечно лихвено плащане по емитираните от него облигации. Изплатената лихва е 2.75%, или по 30.91 лв. на акция с номинал 1000 лева.
На пазара се създаде усещането, че мажоритарните собственици на Химко, Солвей-Соди и заводите от групата на Балканфарма сякаш са се договорили и в последните дни обявиха поредица от търгови предложения или създадоха такива очаквания. В икономиката случайни съвпадения няма. В случая общата причина е порочният модел, по който се отправят тези оферти към дребните акционери. И докато цената на Солвей-Соди бе приета добре от инвеститорите, предложенията на Химко и особено на Балканфарма бяха определени от инвеститорите като некоректни. При Химко например първоначалната предложена цена от 0.15 лв. се дължи на факта, че при изчисляването на средната й стойност, служеща за база за обявяване на оферта, участват сделките, по които страна е мажоритарният собственик. Така цената се оказа два пъти по-ниска от котировките, на които се търгуваха книжата на свободния пазар. Това предложение бе върнато от комисията за отстраняване на непълноти и несъответствия и през следващата седмица дружеството ще го върне актуализирано.
Мажоритарният собственик на врачанския торов завод Ей Ви Ес Ти Трейдинг (A.V.S.T. Trading), регистрирана в Кипър, трябва да бъде много предпазлива, защото ако членовете на Държавната комисия по ценните книжа отхвърлят офертата й отново, фирмата ще се лиши от правото си на глас в общото събрание на завода. Но по всичко изглежда, че този път предложението на офшорката ще бъде по-благоприятно за останалите акционери. Защото тази седмица книжата на химическия завод се търсеха на равнище над 0.35 лв. за една. Все пак трябва да се изчака каква точно цена ще внесе посредникът на Ей Ви Ес Ти Трейдинг - Първа инвестиционна банка.
След търговото предложение на Балканфарма холдинг за изкупуване на акциите на завода в Разград на цена от 2.30 лв. за книга инвеститорите очакват с напрежение разглеждането на офертите за предприятията в Дупница и Троян. Специално прогнозите за дупнишката фирма са, че холдингът, контролиран от исландската Фармако, ще даде между 4 и 5 лв. за акция. Тази сума формално ще отговаря на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценните книжа, но е по-малка дори от неразпределената печалба на акция на завода за последната година. В четвъртък вечер обаче предложенията за фармациите в Дупница и Троян още не бяха постъпили в деловодството на Комисията. Така че членовете й ще ги разглеждат в най-добрия случай през втората половина на юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във