Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Търговците пак избраха дълговите книжа

Глобалното икономическо забавяне бе темата, която вълнуваше пазарите на държавен дълг през изминалата седмица. Търговията вървеше под знака на негативни икономически данни от почти всички части на света. Индексите на производството и услугите в еврозоната паднаха до най-ниските си нива от 39 месеца насам, повече американци от очакваното подадоха молби за помощи при безработица, а производството в Китай отбеляза единадесети пореден месец на спад. Всичко това оказа положителен ефект върху по-голямата част от пазарите на държавен дълг, като основно се наблюдаваха понижения на доходностите и повишения на цените на суверенните облигации.


Тези резултати накараха инвеститорите да потърсят за пореден път сигурността на държавните дългови книжа на страните от ядрото на еврозоната. Немските облигации отбелязваха поскъпване през почти всеки ден от седмицата, а към края й книжата с десетгодишен матуритет прибавиха 12.03 евро за 1000 евро номинал и се търгуваха на нива от 993.43 евро. Доходността по холандските ДЦК със същия срок до падежа им се понижи с 8.2 базисни точки - до 1.856 процента. Британските джилтове също бяха на печелившата страна и тяхното движение бе допълнително подсилено от първия спад в продажбите на дребно на Острова за последните четири месеца. Книжата със срок до падежа от десет години се търгуваха при доходност от 1.795% - с цели 17.8 базисни точки по-ниска спрямо предната седмица.


Най-значимото събитие на първичните пазари на ДЦК от седмицата също бе свързано с еврозоната и по-специално с Испания. Тя успя да пласира 4.8 млрд. евро дълг с матуритети от 2 и 10 години и при това пласираното количество бе по-голямо от заложения максимум от 4.5 млрд. евро. Въпреки това оценките на анализаторите за този аукцион бяха смесени. При двегодишните книжа се наблюдаваше спад в търсенето, като коефициентът на покритие бе 1.56 пъти в сравнение с 1.76 от последния аукцион на подобни книжа от 6 септември тази година. При десетгодишните книжа обаче се наблюдаваше точно обратното - търсенето се покачи до 2.85 пъти спрямо 2.4 пъти през август. Като цяло доходностите по десетгодишните испански книжа останаха непроменени - на нива от 5.75% през седмицата. Основно очакванията на участниците на пазарите на държавен дълг са свързани с евентуалното включване на страната в спасителната програма, разкрита от ЕЦБ. Все още липсват обаче знаци за това от правителството на премиера Мариано Рахой и това поставя търсените от инвеститорите доходности под напрежение.Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.Николай Ваньов,


брокер, Инвестбанк АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във