Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВЦИТЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАДЯВАТ НА ПРОМЯНА

Нищо за отбелязване на компесаторния пазар през изминалата седмица. Както се очакваше, нямаше продажби на акциите от пул Златни пясъци, макар че бе удължен срокът за предлагането им на приватизационния сегмент на борсата. Просто липсата на сделки с тях не се дължи на срока на предлагане. Причината е в неадекватните цени, които са слабост на всички пулове, предлагани досега. Дори при пул Пампорово, от който бяха продадени повече от половината акции, предлаганите цени се оказаха неатрактивни. Като купувач за своя сметка се яви СИБанк. Тук, както и при продажбата на книжата на Св. св. Константин и Елена, високите цени са преграда за портфейлните инвеститори и се разчита предимно на предварително заявен интерес от мажоритарния собственик. Този подход обаче не развива капиталовия пазар, а просто въвежда едно допълнително звено - инвестиционния посредник - в преговорите на Агенция за приватизация с мажоритарния собственик на дружеството, чиито акции се предлагат за продажба срещу компенсаторни платежни средства. Освен това, когато най-големият акционер установи, че цената, срещу която предварително е приел да купи предлагания пакет от акции не устройва никого, той също се отказва да ги придобие. Много по-просто и ефективно би било акциите да се предлагат на малки пакети на минимална цена от примерно един бон за акция. От няколкото случая на предлагане на акции с цени по ниски от пазарните (Явор и Балканкар Рекорд) се видя, че повишеният интерес бързо коригира грешката и цената се повишава пропорционално на интереса към покупки.При системата на продажба чрез закрит аукцион ролята на инвестиционния посредник се свежда до подаването на заявка за продажба на акциите на приватизационния борсов сегмент и оттам насетне дали ще се продадат акциите или не, зависи от купувачите. Нищо не може да накара един портфейлен инвеститор да закупи очевидно скъпи акции, още повече ако може да си ги купи значително по-евтино на паралелния свободен пазар, както бе при книжата на Златни пясъци например.Иначе цените на компенсаторните бонове и тази седмица не успяха да преодолеят ключовото ниво от 24.50% и след като вече две седмици тестваха нивата около 24% в последните дни от седмицата инвеститорите явно загубиха ентусиазъм и се оттеглиха от пазара. За тенденция към поевнитяване е рано да се говори, още повече че евентуалният спад е ограничен отдолу, защото при нивата около 21% предлагането почти напълно изчезва. За следващата седмица лекото спадане на цените най-вероятно ще продължи, освен ако не се предложат нови възможности за влагане на наличните компенсаторни бонове и записи. С поевтиняването им ще спадат и обемите и погледите на инвеститорите ще бъдат насочени към Агенцията за приватизация, която от месеци си остава длъжник на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във