Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЪРГОВЦИТЕ НА КОМПЕНСАТОРКИ ПОНАПЪЛНИХА КЕСИИТЕ

Пазарът на компенсаторни инструменти вече втори месец запазва привидното си спокойствие. Временното равновесие между търсенето и предлагането задържа цените в диапазона от 15 до 19 лв. за 100 лв. номинал. Поведението на инвестиционните посредници обаче подсказва, че посоката, в която ще се движат записите и боновете след Нова година зависи от непазарни фактори. Както в. БАНКЕРЪ писа в миналия си (42) брой, очаква се парламентът да гласува за промени в закона Лучников, които трябва да повишат търсенето на компенсаторки. Ако това решение се забави и бъде прието след 1 януари, котировките на непаричните инструменти могат бързо да слязат до рекордно ниски нива и пак да поскъпнат също толкова скоростно. Този механизъм беше отработен в началото на 2000 г. след първите поправки в закона. Нищо чудно депутатите да изчакат още няколко месеца с решението си, за да го приближат максимално до предстоящите избори за 39-о Народно събрание, така че да има по-голям предизборен ефект. Все пак става въпрос за икономическите интереси на неколкостотин хиляди притежатели на записи Лучников или земеделски бонове.


Според брокери именно несигурността е основната причина за големите спредове между офертите на финансовите къщи към купувачите и продавачите на компенсаторки, които понякога достигат и четирипроцентни пункта. Забелязва се и тенденция за намаляване на цените на земеделските бонове, които вече се търгуват с процент по-ниско от записите. Основание за това дават високите разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността върху книжата, които са емитирани в съответствие със Закона за земята.


Въпреки афишираните намерения на земеделското министерство издаването на бонове да приключи до края на годината във всички общини сегашното състояние на процеса показва друго. На някои места, предимно в Южна България, отпечатването на книжата практически не е започнало. Докато в Добруджа например правоимащите отдавна са се освободили от тях. Проблем за участниците на пазара са и ниските номинали, които се издават в последно време. Често стойността на отделен купюр не надвишава и хиляда бона.


Започналите търгове за продажба на държавно имущество срещу компенсаторки, както и предстоящите аукциони за земеделски земи засега не оказват никакво влияние върху цените на този вид книжа. Те ще имат значение след Нова година, когато РМД-тата ще купуват масово номиналите, от които се нуждаят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във