Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Трусове в цените на борсата

Със завръщането на истинските летни температури навън градусите на напрежение на "БФБ-София" спаднаха до нормалните нива за "отпускарските" периоди. Изтъргуваните количества от акции, както и ценовите отклонения при преобладаващата част от основните позиции се свиха до отдавна позабравени стойности. През седмицата бяха изяснени обстоятелствата около дългоочаквания търг за продажбата на участието на община Балчик в капитала на к.к. "Албена". Предлагането на 7.13% от акциите на "черноморската перла" ще започне на 18 август (понеделник) и ще продължи до 2 октомври или до изчерпване на количеството - общо 304 570 акции. Кандидатите да придобият книжа от този аукцион трябва да имат също така предвид, че определената минимална партида е една акция, при не по-ниска цена от 48.94 лв. за брой, което формира 14.91 млн. лв. за целия предложен за продажба пакет. Същевременно на борсата търговията с акциите на к.к. "Албена" гравитираше около нивата 51.50-52 лв. за дял при спокойна размяна.


Големият спред между офертите "купува" и "продава" при "Неохим" доведе до солиден спад в капитализацията на димитровградския торов завод с над 7% - до 43.50 лв. за дял. До известна степен не е изненада, че акционерите на "Топливо" ще гласуват за обратно изкупуване на собствени акции. Успоредно с това ще бъде обсъдено решение за овластяване на съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до 50 млн. лв. чрез издаване на нови акции. Макар на този етап да не е съвсем ясна целта на подобно упражнение, акциите на компанията поскъпнаха "ударно" с над 35% и само за седмица стигнаха до нивата около 5.80 лв. за дял. Силно нагоре се разменяха и акциите на мажоритарния собственик на "Топливо" - "Синергон холдинг". Бившият приватизационен фонд увеличи капитализацията си с около 14% - до 1.40 лв. за един брой.


В контраст с "Топливо" и "Синергон холдинг" акциите на по-ликвидните публични банки осъществиха "стриктна" консолидация около обичайните в последния месец нива. Книжата на Първа инвестиционна банка (ПИБ) се разменяха в относително широките граници между 3.16 и 3.36 лв. при значително по-нисък от обичайния изтъргуван по позицията обем. Акциите на Централна кооперативна банка (ЦКБ) пък се търгуваха непосредствено около нивото от 1.10 лв. за дял, също при значително по-ниски от традиционните обеми. Сходна ситуация наблюдавахме и при "Химимпорт" - покупко-продажби в тесни граници между 1.92 и 1.97 лв. и при спокойна размяна.


В началото на седмицата станахме свидетели на приятен прецедент. Общото събрание на акционерите на "Проучване и добив на нефт и газ" гласува за разпределение на паричен дивидент.


Насрочен е и 33-ят Централизиран публичен търг, на който срещу пари ще бъдат предложени 713 642 акции на "Петрол" АД при начална цена от 2.901 лв. за дял, както и дяловете на още десетина непублични компании. Аукционите ще се проведат в диапазона между 20 август и 1 септември. Същевременно на "БФБ-София" акциите на дистрибутора на горива "потънаха" с близо 14% - до нивата около 2.80 лв. за един брой.


Фундаментална новина, макар и в силно негативна посока, имаше за доста изстрадалите напоследък акционери на Корпоративна търговска банка (КТБ). Оказа се, че КТБ не е направила финалното плащане по деноминираната в долари облигационна емисия, чийто падеж настъпи на 8 август. Това само по себе си не е голяма изненада с оглед на събитията около банката през последните месеци, но фактът, че пазарът на облигации вече оценява "книжата" на 30% от номинала, говори красноречиво за очакванията на инвеститорите за предстоящата развръзка.Кирил Ивановинвестиционен консултант

Facebook logo
Бъдете с нас и във