Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТРУС С МАГНИТУД 20 ПРОЦЕНТА РАЗТРЕСЕ ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

Много от банковите институции у нас все още не са си взели поука от неотдавнашните кризи на паричния пазар и продължават да разчитат предимно на заемни средства, за да поддържат текущата си левова ликвидност и да регулират минималните си задължителни резерви в БНБ. Това стана ясно на 15 август - последния срок, в който юридическите лица трябваше да платят данъците си по Закона за корпоративното и подоходно облагане. В резултат на лоша тактика еднодневните депозитни сделки на междубанковия ни паричен пазар в сряда, 15 август, се търгуваха срещу 20 процента.
Точно преди месец, отново в периода на плащане на корпоративни данъци, стана предишният голям трус на пазара. И тогава при отделни сделки левовият ресурс се търгуваше при 20 процента.
Началото на ликвидните кризи започна в средата на март. Тогава за първи път цената на левовете премина петте процента. През втората половина на април левовете се предоставяха под формата на депозитни и репо сделки вече при 10 процента. Месец по-късно цената им вече се заигра около 15 процента. В началото на август напрежението на паричния пазар, подклаждано от приключване на поредния регулационен период на минималните резерви, отново тласна цената на левовия ресурс до 10 процента. Това е само поредица от слаби трусове, докато на 15 август магнитудът им достигна 20% и разтърси паричния пазар. Този път обаче левовият ресурс се търгуваше над 10% и през следващите работни дни.
В началото на работната седмица овърнайт депозитни сделки спокойно се търгуваха при около 5 процента. Във вторник цената им се вдигна до около 8% и като че ли всичко беше под контрол до... настъпването на следващия работен ден. Тогава търговията започна от 10%, за да достигне в обедните часове до 25 процента. Оборотите на пазара се задържаха стабилни в рамките на нормалното за българските условия, като среднодневните им стойности не се отклоняваха съществено от 80 млн. лева. Вероятно цената на левовете в началото на следващата седмица ще се задържи близко до 10 процента. Едва в края й тя ще спадне до обичайните си нива.
Някои от наблюдателите на паричния пазар се опитаха да потърсят по-дълбоки причини за поредното драстично покачване на цената на левовия ресурс. Други обаче смятат, че това е логична ликвидна криза, породена от рязкото скъсяване на левовата позиция на банковата система вследствие на редовните бюджетни отчисления в средата на месеца. Не може да се говори за каквато и да е неплатежоспособност или за затруднения на банките като цяло.
На фона на нивата, при които се търгуваха левове през изминалата седмица, доходността на продадените в сряда (15 август) тримесечни сконтови държавни ценни книжа скочи от отчетеното в началото на месеца ниво от 4.59 до 4.75 процента. Това беше средната достигната годишна доходност, отговаряща на цена 98.80 лв. за 100 лв. номинал. За продаваните общо 10 млн. лв. се състезаваха поръчки за 15.36 млн. лв., подадени от петнайсет финансови институции - първични дилъри.
За 20 август е насрочен вторият от предвидените общо три аукциона, чрез които Министерството на финансите трябва да пласира една петгодишна лихвоносна емисия ДЦК. Общото й количество ще бъде в размер на 60 млн. лв. номинална стойност. Първите 20 млн. лв. номинал се продадоха преди месец, като достигнатата тогава средна годишна доходност беше 6.81 процента. Купонните плащания ще са на всеки шест месеца, а с последното ще се издължи и главницата. За дата на емисията се приема денят на продажба на първото количество - 25 юли.

Facebook logo
Бъдете с нас и във