Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТРОЯНСКИТЕ И ДУПНИШКИТЕ АКЦИИ ОЩЕ ЩЕ РАДВАТ БОРСАТА

Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) наложи окончателна забрана за публикуването на търговите предложения на Балканфарма холдинг за изкупуване на акциите на дребните собственици в дъщерните му заводи в Дупница и Троян. Това стана след продължилото три часа заседание в сряда, 15 август. Решението на ДКЦК означава, че Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Троян ще останат публични дружества поне до одобряването на нови оферти. От холдинга все още имат право да обжалват решението в 14-дневен срок. Не е ясно обаче дали това ще стане, коментира пред в. БАНКЕРЪ пресаташето на дружеството Петя Попова. Изпълнителните директори на холдинга в момента са в чужбина, така че ще решат какво да правят най-рано в началото на следващата седмица. Дори и да не обжалват, шефовете на Балканфарма ще се опитат да внесат нови предложения в най-скоро време, смятат играчи на капиталовия ни пазар. Вероятната причина те да бързат да отпишат дружествата от регистъра на публичните емитенти е желанието им да изпреварят приемането на поправки в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Подготвяните нови текстове в този закон ще затруднят подобна процедура, коментираха запознати.
В мотивите на мнозинството от членовете на комисията при гласуването отхвърлят предложението, защото по два от използваните общо пет метода за оценка на цената на акциите от заводите в Дупница и Троян изчисленията са некоректни. Причината е, че при съпоставянето цена - доходност и цена - нетна стойност на активите за двете дружества, от една страна, и за Софарма и Биовет - от друга, не са отбелязани увеличенията на капитала и на четирите компании от миналата година. Освен това експертите на Балканфарма не са отчели ефекта от планираните инвестиции и от нарастването на собствения капитал на дупнишкото и троянското предприятие при прогнозирането на бъдещите им печалби. Погрешно, според ДКЦК, е прието, че дивидентът представлява единствената форма на доход за акционерите. Заради тези неточности предлаганите от Балканфарма цени не могат да се приемат за обосновани, отсякоха надзорниците. В мотивите е посочено, че ръководещи при решенията на ДКЦК са основните цели на Закона за публичното предлагане на ценните книжа - да се осигури защита за инвеститорите и да се създадат условия за развитието на открит и ефективен капиталов пазар, както е записано в чл. 1, ал. 2 от този нормативен акт. Така че всяка норма на закона следва да се тълкува според тези цели. И тъй като при обосновките на цените на търговите предложения за акциите на заводите в Дупница и Троян те са нарушени, комисията е упражнила правомощията си и е наложила окончателната им забрана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във