Банкеръ Daily

Пари и пазари

Три пъти по-висок оборот на БФБ през септември

Играчите на „Българска фондова борса“ вдигнаха оборота през септември до 79.46 млн. лв., отчете борсовият оператор. А това означава трикратен ръст спрямо август, когато беше 27.62 млн. лева, и с 34.97% в сравнение със септември миналата година.

Сделките пък са се увеличили с 10.87% спрямо август като борсовите участници са направили 7271 покупко-продажби. С 18.90% са повече и контрактите спрямо септември година по-рано.

Числата показват, че най-значителен дял от оборота – 40.21%, се пада на сегмента BASE, на който са се сключили сделки за 31.95 млн. лева. След него е сегментът Standard с дял от 39.20%, или 31.15 млн. лева. Другите са с по-малък дял.

С най-висока ликвидност могат да се похвалят три компании, сочат данните на „БФБ-София“.

„Доверие Обединен холдинг“ е безспорен лидер по брой на сключените сделки – 778, и по ръст на цената на акциите за деветия месец – с  23.61%, от дружествата в базата за изчисляване на SOFIX.

Следва го „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ - с 506 сделки и с 20.83% по-висока цена. А най-близо до тях са „Софарма“ с 422 сделки и „Алтерко“ - с 18.39% ръст при цената на акциите.

Девет компаии са подкрепили индекса на „сините чипове“ като са повишили цената си. В същото време шест са го дърпали надолу. С най-много са през септември спаднали цените на акциите на „Централна кооперативна банка“ – със  7.48%, на „Първа инвестиционна банка“ - с 6.70%, и на „Еврохолд България“ - с 5.22 на сто.

През септември основният индекс SOFIX порасна с 5.54% спрямо август до 585.36 пункта. По-висока е стойността му и спрямо септември миналата година - с 33.70 процента.

Дебют

Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) дебютира на 1 септември на "Българска фондова борса" с емисия облигации за 68 милиона лева. Дълговите книжа са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лева. Дълговите книжа, които са с падеж през юни 2024 г., са емитирани с годишна лихва от 1.15%, която ще се изплаща на шест месеца.
Финансовата институция е фокусирана върху икономическия растеж и устойчивото развитие на осемте страни членки на банката - България, Виетнам, Монголия, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Чехия., насърчаване на търговската и икономическа интеграция и подпомагане на междурегионалните отношения.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във