Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Трейс груп холд" ще изкупи още 726 хил. собствени акции

"Трейс груп холд" АД - София продължава да изкупува собствени акции, четем в протокола от редовното общо събрание на стоителната компания. Решението предвижда да бъдат събрани до 3% или 726 000 от общия брой книжа, издадени от дружеството. Толкова е максималният брой, който разрешава законът за публично предлагане на ценни книжа.

Това трябва да стане в срок не по-дълъг от пет години, а общото събрание на акционерите овласти Управителния съвет да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. Цената ще бъде в рамките между 2 и 7 лв. за един брой. От началото на тази година книжата на холдинга са загубили четири стотинки от стойността си и в момента се търгуват по 2.80 лв. за един брой.
Мениджърите на дружеството получиха правото да изберат лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, да определят всички останали параметри по процедурата и да се разпореждат с изкупените собствени акции след приключването й.

Капиталът на Трейс груп холд е разпределен в 24 200 000 акции, всяка с номинал от по 1 лев. Общо 24 195 185 броя са с право на глас и 4815 броя са изкупени собствени акции без право на глас (0.02% от капитала). Общо 1 811 354 броя са притежание на фирми и индивидуални инвеститори, които могат да се включат в новата процедура за обратно изкупуване.

Това е възможност акционерите да осребрят своите акции след като общото събрание на холдинга гласува да не се разпределя дивидент от печалбата за 2018 г., която е в размер на 6 072 854.34 лева.  Общо 1 293 520.23 лв. ще бъдат заделени за покриване на загуби от минали години, а останалите 4 779 334.11 лв. ще бъде отнесени във Фонд „Развитие“ на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във