Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Трейс Груп Холд" ще изкупи обратно до 500 хил. собствени акции

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД обявява начало на следваща процедура по обратно изкупуване на до 500 000 собствени акции от капитала на дружеството. Така мениджърите изпълняват решението на акционерите, взето на общо събрание през юни 2019 година.

Строителната компания предвижда да бъдат изкупени обратно до 2.07% от капитала. Началото на процедурата, в това число и заплащане на изкупените акции, е на 6 януари тази година и ще приключи на 26 юни 2024-а.

В случай на изчерпване на определения брой акции, а именно ако дружеството изкупи 500 хил. акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. „Капман“ АД и избран за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването на тези книжа.

Тази процедура се използва, когато една компания има натрупан паричен ресурс, а в момента няма предвидени проекти за изпълнение. Тя може да се приложи и когато фирмата реши да сподели с акционерите си част от печалбите. С обратното изкупуване може да се повлияе и върху цената на акциите в посока повишение.

И други компании у нас прилагат процедурата за обратно изкупуване на собствени акции. Производителят на лекарства "Софарма" АД е един от най-активните играчи на този пазар. "Индустриален холдинг България" АД е изкупил към края на миналата година общо 10 592 226 броя собствени акции (9.86% от капитал).

Facebook logo
Бъдете с нас и във