Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Трейс груп холд" ще бъде отписан от БФБ

Председателят на Надзорния съвет на инженеринговата компания "Трейс груп холд" АД Николай Михайлов вече притежава пряко и непряко 90.01% от капитала на дружеството и обяви, че иска да изкупи акциите на останалите акционери, става ясно от документи, публикувани в сайта на "БФБ-София" АД.

Търговото предложение на Николай Михайлов е на цена от 3.80 лева за акция и след приключване на процедурата възнамерява да свали дружеството от търговия на "Българската фондова борса" АД.

Срокът за приемане на търговото предложение е 40 дни от датата на публикуването му, като може да бъде удължен до 70 дни.Николай Михайлов иска да събере и останалите 2 416 655 акции или 9.99% от капитала, които не притежава.

Покупката на акциите ще стане със собствени средства в размер на до 9,1 млн. лева. Инвестиционен посредник е "БенчМарк Финанс".

Дружеството ще бъде отписано от регистъра на КФН и свалено от търговия на "БФБ-София". Не се планира прекратяване на дружеството и промени в състава на управителните органи.

Пандемията от коронавирус попречила на плановете за излизането на чуждестранни пазари, които се отлагат с 2-3 години.

В последните две години дивидент не е разпределян. Такива не се предвиждат и в средносрочен период, а печалбите ще се реинвестират в инвестиционната програма на компанията.

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по търговото предложение.

Търговията започна през януари при 3.98 лева, премина през върхове и спадове и затвори деня при 3.74 лева във вчерашната борсова сесия, което означава пазарна оценка от 90 508 000 лева. Днес, преди обед, има раздвижване в цената като има сделки в диапазона между 3.74 и 3.92 лева за една акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във