Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Транзитна зона - Варна" с нов стопанин

Едно от дружествата, което престоя твърде дълго в списъците за приватизация - "Транзитна търговска зона" АД - Варна, отново смени принципала си.

Министерството на икономиката вече ще упражнява правата на държавата като акционер, владеещ 46% дял в капитала на компанията, след като правителството даде благословията си. Досега дружеството беше под шапката на транспортното министерство. То пък получи фирмата през май 2014-а от Министерството на финансите. Тогава Министерският съвет даде управлението в ръцете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов.

Решението за промяната беше взето заради спецификата на дейността на "Транзитна търговска зона" АД. Тя е свързана с транспортни услуги, с логистика и обслужващи дейности в областта на международните превози, предоставяне на складови площи за съхранение на товари под митнически контрол.

Заедно с държавата по-големи пакети в дружеството държат още "Деспред" АД - София,"Генком" ЕООД,"Джи енд джи" ООД, "Ел де Транзит" ЕООД и няколко други компании. Останалите акционери притежават под 5% от книжата с право на глас.

Прехвърлянето на управлението към Министерството на икономиката е във връзка с повишения инвестиционен интерес в района на "Транзитна търговска зона" АД, пише в мотивите на правителството. Промяната пък щяла да позволи разширяване на пакета от услуги, които се предлагат на инвеститорите в района на Варна.

Предпоставка за изграждането на търговската зона е непрекъснатото нарастване на потока на стоки през Варна, а освен това проектът е свързан и с транспортните коридори 4, 8, 9 и 10. Влияние при избора на Варна е оказало и наличието на фериботния комплекс, както и развитата инфраструктура и други особености на района. Създаването на транзитната търговска зона е част и от стратегията на областния план за регионално развитие. На транзитната зона се разчита за увеличаване на движението на товари и активизиране на производствената дейност в региона.

"Транзитна търговска зона" АД има запазено място в списъците за различни търгове за приватизация. Бяха направени няколко опита за раздържавяване на свободните зони в Пловдив и Бургас, а също и варненската, но всички те завършиха без резултат. В проекта за средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г., изготвена от Министерството на финансите през пролетта на тази година, дружеството отново е включено в списъка за продажба през следващата година заедно с "Булгарплодекспорт" ООД, "Пазар за плодове и зеленчуци" АД и "Институт по маркетинг" ЕАД.

В капитала на дружеството, който е 1.5 млн. лв., разпределени в 15 хил. поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка, е внесена непарична вноска - земя, с площ 104 389 кв. м, в ''Южна промишлена зона - островна зона'' във Варна. Тя е оценена на 460 хил. лв. и е направена от държавата при учредяването на компанията през март 2001 година. "Транзитна търговска зона" разполага с 34 дка открита и 2.25 дка закрита складова площ, отговарящи на всички изисквания на Европейския съюз за такива съоръжения. Тя се намира в близост до магистрала и непосредствено до пристанище Варна и жп гара - Варна.

В момента дружеството се управлява от съвет на директорите. От името на Министерството на транспорта член на борда е Калин Калевски, а другите двама са Милен Градев и Юлиян Гендов - председател на съвета. Калевски (ГЕРБ) (роден през 1982 г.) е завършил "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Собственик е на фирма за интернет търговия. Сега е първи мандат общински съветник. Член на комисиите "Финанси и бюджет", "Туризъм, търговия и рекламна дейност" и "Младежки дейности и спорт".

През октомври правителството прехвърли под крилото на министъра на икономиката Лукарски и контрола над "Българска банка за развитие" АД. Освен това в подопечната му "Държавна консолидационна компания" ЕАД се вкараха редица компании, в които държавата има контрол или дялове от тях. Приватизацията им досега не се състоя, но пък осигуряват "топло място" за партийни кадри.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във