Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Топливо" събира собствени книжа

Акционерите на "Топливо" АД ще се съберат през септември, за да гласуват за обратно изкупуване на акции на търговеца с горива и строителни материали. Проектът за решение предвижда това да стане по цени между 5 и 12 лв. за един брой. Преди да бъде публикувано съобщението за тези намерения, книжата на фирмата се търгуваха малко под пет лева, а след това се изстреляха нагоре, но в края на краищата котировките се успокоиха около 5.30 лева. Предвижда се срокът на изкупуването да е пет години, като през всяка една от тях могат да бъдат събирани до 3% от общия брой акции, както е по закон.


Основен акционер в дружеството е бившият приватизационен фонд "Синергон холдинг" АД с дял от 73.42 на сто. Така че решението със сигурност ще се приеме. Остава въпросът дали то е финансово подсигурено. При сегашната цена на една ценна книга ще са необходими общо 816 276 лева. През последните години търговецът на горива и строителни материали постоянно отчита загуба. За миналата година тя е 1.558 млн. лв., а за първото полугодие на сегашната почти се удвоява на годишна база. А тенденцията се подкрепя и с намаляващи продажби.


От друга страна, дружеството показва в последния си счетоводен отчет парични наличности на стойност над пет милиона лева, а освен това "Топливо" АД има да събира и различни вземания.


Процедурата по обратно изкупуване най-често се прилага за подкрепа на цените на акциите на дадена компания. Понякога книжата се използват и за бонуси за мениджърите или просто се продават отново през "БФБ-София". Така ще направят и собствениците на торовия завод "Неохим" АД, който продава 2.5% от капитала си, който беше събран именно след обратно изкупуване. По този начин постъпи производителят на акумулатори "Монбат" в края на миналата година.


Активно изкупува свои акции и "Софарма" АД. Нейните акционери планират тези книжа да се използват при вливане на други дружества във фармацевтичната фирма. Освен изброените има още десетина компании с такава процедура, която върви по-бавно или по-активно при всяка една от тях.


Акционерите на "Топливо" АД ще гласуват и за овластяване на съвета на директорите да може да увеличава капитала на дружеството до 50 млн. лв. чрез издаване на нови акции - обикновени и привилегировани, за срок от пет години. Капиталът в момента е разпределен в 5 416 829 акции с номинал 1 лев. Във връзка с това предложение е предвидено общото събрание да обсъди и съответните изменения и допълнения в устава на фирмата.


За намеренията на съвета на директорите на "Топливо" АД за обратно изкупуване и увеличение на капитала беше съобщено още по време на общото събрание на 17 юни, които тогава бяха споделени от изпълнителния директор Щилиян Стоянов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във