Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Топливо" лети по пистата на загубите

Дейността на "Топливо" се развива в две основни направления: продажби на бутилиран газ в дистрибуторската мрежа на фирмата и продажби на автогаз на газостанции.

Въпреки дългогодишния си опит и традиции  "Топливо" АД не успява да намери мястото си в острата конкуренция на трите си основни пазара - на отоплителни материали (дърва и въглища), на строителни материали и на търговията с газ пропан-бутан, течни горива във веригата от бензино- и газостанции (с марката SNG).

През миналата година компанията отчете най-голямата си консолидирана загуба в последното десетилетие - 3.86 млн. лева. Така бе задминат антирекордът от 2011 г., когато отрицателният финансов резултат бе 3.001 млн. лева. Инерцията обаче продължава и през тази година и в края на полугодието нетната загуба на групата "Топливо" вече е в размер на 4.048 млн. лева. Приходите от отоплителни и строителни материали формират 40% от паричните постъпления на фирмата, а останалите 60% идват от продажби на газ и течни горива. Консолидираните разходи по дейността обаче растат с по-висок темп, което и натиска надолу финансовите резултати. Високи са и плащанията на лихви по банковите кредити.  

И дългосрочните, и краткосрочните задължения на "Топливо" АД са нараснали, като вече са на стойност 85.982 млн. лева. Срещу тях обаче стоят текущи активи за 76.595 млн. лева.

Компанията продължава да продава недвижими имоти, като отчита печалби от тази дейност, с които се намаляваха загубите. Това обаче е временна мярка и по този начин се намалява едно от основните предимства на дружеството - присъствието на пазара в десетки селища у нас. Ако фирмата продължи да работи на загуба и в бъдеще, напълно е възможно да изпадне в ликвидна криза.

През последните години "Топливо" АД се превърна в основен кредитор на "Синергон Петролеум" (друго дъщерно дружество на общата компания майка "Синергон холдинг"). Преди две години търговското дружество го купи от бившия приватизационен фонд срещу сумата от 1.468 млн. лева. "Топливо" АД е основен доставчик на газ пропан-бутан за страната, а "Синергон петролеум" е най-големият продавач на дребно на неговия продукт.

Основен  акционер в "Топливо" АД е "Синергон холдинг" АД, като бившият приватизационен фонд контролира 73.42% от капитала на дружеството. Останалите книжа са притежание на множество по-малки инвеститори. Дружеството притежава и 0.15% изкупени собствени акции. Съветът на директорите взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване до края на 2018 г., като целта е да се съберат още до 20 000 акции, или 0.37% от капитала на "Топливо" АД при цени между 3.50 и 10 лв. за един брой.  

Дружеството се управлява от съвет на директорите от петима членове, като Бедо Бохос Доганян е председател на борда и изпълнителен директор. Фирмата "Омега Би Ди Холдинг" АД, която притежава 41.93% от акциите на "Синергон холдинг" АД, e с мажоритарен собственик Бедо Доганян. Той пък лично има още 3.05% от капитала на бившия приватизационен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във