Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТОКИЙСКАТА ФОНДОВА БОРСА РАЗСЛЕДВА ТОЙОТА

Фондовата борса в Токио разследва Тойота за предполагаемо използване на вътрешнофирмена информация при операции с ценни книжа. Касае се за обратното изкупуване и заличаване на акции на третия по големина автомобилостроител в света на обща стойност 250 млрд. йени.
Борсовите експерти ще съсредоточат проучването си върху ненормално активната търговия с книжа на компанията между 9 и 9.40 ч. на 16 януари,- часове преди официалното съобщение за планираната операция по обратното изкупуване. Цените на акциите на Тойота се увеличиха с почти 10% през първите десет минути след отварянето на пазара и приключиха търговската сесия с 12.7% по-скъпи при четири пъти по-високи обеми на търговия в сравнение с регистрирания оборот от предишния ден.
Сега японските компании могат да изкупуват обратно книжата си само в специални случаи: например, ако трябва да провизират схеми за емитиране на опции върху акции или за унищожаването им. Правителството обаче разработва мерки, които трябва да подкрепят линеещия фондов пазар на страната, и ще разреши на фирмите да купуват и държат собствените си книжа по подобие на практиката в САЩ. Една от причините за такава промяна е стремежът на политиците да облекчат бремето на дребните акционери, пострадали сериозно от 30-процентното обезценяване на токийския борсов индекс NIKKEI 225. Тази процедура обаче неминуемо ще създаде условия за злоупотреби и налага да се вземат мерки, които да предотвратят изтичането на информация към заинтересованите страни.
Засега специалистите от токийската фондова борса отказват официален коментар по случая с Тойота. Ако обаче обвиненията за незаконно използване на вътрешна информация се потвърдят, опасенията, че замислените мерки няма да помогнат, ще се окажат реални.
Решението на Тойота да изкупи обратно част от акциите си бе наложено от масовото ликвидиране на дяловото участие на банки в компанията, което пък оказа значителен натиск върху цените им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във