Банкеръ Daily

Пари и пазари

Тихият бум на взаимните фондове

Катина Пейчева, изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД, спечели през 2016 и 2018 г. отличието в класацията на "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-доброто управляващо дружество.


УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

Януари - март 2019


"БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре  изявяващите се   "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "ОББ асет мениджмънт" оглави подреждането  за 2018 г. като най-добро управляващо дружество у нас .

Сега представяме поредната тримесечна класация за дейността на управляващите дружества през периода  от 1 януари до 31 март 2019 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора.

 

Капиталовите пазари показват силни колебания. Притесненията на инвеститорите се подклаждат от търговски войни, от военни конфликти, от динамиката  в  цените на суровините и валутите... Това пък кара договорните фондове, които "разпростират" вложенията си в различни активи, да бъдат крайно внимателни при избора на финансови инструменти.

Въпреки рекордно ниските лихви у нас - вече около нулата, депозитите тук  продължават да растат и вече са над 51.5 млрд. лева. Домакинствата остават най-големият вложител. Не бива да пропускаме и това, че българите преценяват  консервативно  алтернативните възможности за инвестиции. Повечето анализатори са категорични, че те предпочитат сигурността за своите пари пред дохода.

Цените на акциите на публичните дружества на "Българска фондова борса" АД също не дават големи възможности за печалби. Водещият индекс SOFIX изпрати първото тримесечие на 2019-а със спад от 1.78 процента.

Въпреки това пазарът за управление на активи продължава да расте - като обем на активите, като брой на клиентите. Влагането на средства в договорни фондове се оказа един удобен и предпочитан вариант за инвестиции. Поради това около 2.88% повече са паричните  средства, които българските колективни инвестиционни схеми управляват в края на март. Така за единадесето поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите в портфейлите им надскача сумата от 1 млрд. лева. А при намаляващите  банкови лихви това е добра новина за взаимните фондове (общо 130) - те все пак успяват да бъдат атрактивни поне за част от парите на недоволните инвеститори, които се интересуват от тези възможности за вложения.
Точки по отделните критерии на класацията ни получават 16 от лицензираните от Комисията за финансов надзор управляващи дружества и които представиха данни за дейността си през първото тримесечие на 2019-а. Но само 13 от тях (съгласно правилата) участваха  в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

Изчисленията ни показаха, че три от тези фирми - "Елана фонд мениджмънт", "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест", печелят точки и по петте показателя  на класацията ни. Това пък естествено ги постави в челото на Топ 10 на най-добрите за периода между януари и март 2019-а. А случилото се не е изненада, тъй като те са били в списъка на номинираните през всяко едно от тримесечията на миналата и през тази година.

И десетте номинирани дружества в класацията през първото тримесечие запазват местата си (с леки размествания), които заемаха в подреждането в последната четвърт на миналата година. Челната тройка обаче остава без промяна. "ОББ асет мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 42 точки (от възможните 50) заслужи признанието за

"Най-добро управляващо дружество "

през първото тримесечие. Компанията от банковата група ОББ запази лидерското си място, което заемаше и в класацията между октомври и декември. "Елана фонд мениджмънт" (също с пет номинации) - но с 31 точки, е втора и е най-добре представилият се небанков фондмениджър. И "ДСК Управление на активи" остана на почетната стълбица със спечелените 27 пункта.

Банковите фондмениджъри продължават силното си представяне в сектора за управление на активи и през първото тримесечие, а три от тях запазиха местата си във финалния Топ 10. "ОББ асет мениджмънт", "ДСК Управление на активи" и "Райфайзен асет мениджмънт (България)" пък  отново са компаниите с най-големи активи. Освен че имат много договорни фондове с различен рисков профил, принадлежността им към големи банкови групи им осигурява достъп до по-широка клиентска база. А това  дава възможност за преливане на парични средства от депозити в колективни схеми  и обратно - без те да изтичат извън групата. А така тези фондмениджъри позволяват на клиентите си да се възползват и от моментните "хитови" алтернативи за инвестиции.

Очакванията на някои анализатори, че заради ниските лихви по депозитите българите ще започнат да насочат инвестициите си в нови посоки донякъде се сбъдват. В края на март тази година българските колективни схеми са управлявали общо 1.556 млрд. лв., а активите им са нараснали с 43 млн. лв. спрямо резултата им към 31 декември. Добрата новина за инвеститорите пък е, че почти всички дружества са привлекли нови клиенти и са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени - най-големите управляващи дружества от миналата година пазят влиянието и позициите си в списъка на номинираните и през първите три месеца на 2019-а. Трите, познати ни от края на декември  банкови фондмениджъри отново са на челните три места, като единствени прескочиха гросмайсторската граница от двеста милиона лева. През тази година и "Реал Финанс асет мениджмънт", и "Конкорд асет мениджмънт", също прескочиха нивото от 100 млн. лева.

Усърдието на експертите на "ОББ асет мениджмънт" акумулира 220.81 млн. лв. в портфейла на компанията, която изпревари конкурентите си. Общо 206.6 млн. лв. привлече "ДСК Управление на активи", а "Райфайзен асет мениджмънт (България)" управлява 201.22 млн. лв. в шестте свои колективни схеми. През първото тримесечие на тази година "Реал Финанс асет мениджмънт" и "Конкорд асет мениджмънт" ги следват най-отблизо, като са привлекли съответно по 111.09 млн. и 109.88 млн. лева.

Повечето инвеститори обикновено предпочитат  индивидуален подход към тях и към парите им. Поради това някои от фондмениджърите предлагат доверително управление на активи, което позволява персонализирана услуга за клиенти, желаещи да инвестират различни суми, които да се управляват специално от инвестиционен консултант. Специално за тях се изготвя портфейл от финансови инструменти въз основа на специфичните цели, инвестиционен хоризонт и рисков профил на всеки инвеститор. Стратегията за всеки отделен клиент се определя според размера на паричните средства за управление, както и на очакванията му за доходност и ликвидност.

Предвид специалните отношения с тези клиенти, управляващите дружества не са много склонни да разкриват информация за тези свои проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия критерий, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Номинираните компании са сред най-предпочитаните за този тип услуги у нас, а и подреждането им в тримесечните класации на БАНКЕРЪ потвърждава това.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" остава лидерът по този показател, а в края на март управлява активи за 244.45 млн. лева. Фирмата е единствената, която отново успя да прескочи границата от 200 млн. лева. Схемата за индивидуално инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" също бе сред търсените през периода, като акумулираните в нея средства са 45.84 млн. лева. Тройката в сегмента на доверителното управление се допълва от "Елана фонд мениджмънт". Неговите клиенти са увеличили сумата, която са му доверили и тя вече е 27. 60 млн. лева.

Както отбелязахме, липсата на достатъчно информация не дава възможност да получим "по-цветна картина" в тази ниша от управлението на активи. Изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

също не внесе размествания по този показател през първото тримесечие. Дружеството "Ти Би Ай асет мениджмънт" води убедително и в това подреждане, а средният размер на парите на един клиент, които управлява, е 48.89 млн. лева. След него са "ОББ асет мениджмънт" и "Компас Инвест".

Въпреки ръстът на привлечените парични средства в договорни фондове през първото тримесечие, дружествата за управление на активи все още търсят пътя към портфейла на клиентите си. Макар и отворени към желанието на инвеститорите да опитат и други алтернативни възможности, в периода между януари и март не бе лицензиран нито един нов договорен фонд. Съответно няма промени и по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

А това означава, че номинираните в Топ 10 пазят влиянието си в сектора. Те управляват 82 фонда от общо 125-те, организирани от 31 лицензирани фондмениджъри. "Експат асет мениджмънт" има в портфейла си 14 схеми. "ДСК Управление на активи" го следва с 12 схеми, а най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт" - с девет фонда. "Елана фонд мениджър", "Конкорд асет мениджмънт" и "Компас Инвест" привличат инвеститори с по седем фонда.

Шестте банкови управляващи дружества продължават да са важен фактор в сектора за управление на активи, след като контролират над една трета от организираните у нас взаимни фондове  за инвестиране (37 броя).

Инвестиция с висока ликвидност, икономии от мащаба, диверсификация, прозрачност и професионално управление. Това търсят клиентите.  А пък желанието за нови възможности за печалба  ги карат да "прескачат" между различните алтернативи за вложения. Това става причина и за размествания по показателя

брой на индивидуалните клиенти

Тези "страсти" обаче вече не влияят върху обема на акумулираните активи на българските управляващи дружества. Още повече, че клиентите  подхождат и информирано към своите инвестиционни решения. Но има още какво да се желае. Свиващите се лихви по банковите влогове все още не могат да променят „депозитните“ нагласи на българите. Но пък тук се крие и потенциалът за ръст в сектора за управление на активи и успехът ще дойде при тези фондмениджъри, които успеят да покажат най-привлекателните страни на совите продукти.

"ОББ асет мениджмънт" и "ДСК Управление на активи" предлагат услугите си и на повече клиенти, и уверено са начело по този показател. В края на март всяко от тези дружества е привлекло съответно по 21 685 и 15 760 души. "Райфайзен асет мениджмънт (България)" също отбелязва поредно увеличение на броя на клиентите си, които вече са 14 072. На петте фонда на "ПФБК асет мениджмънт" са се доверили 14 хил. българи. 

 

 

 


ПОБЕДИТЕЛЯТ


"ОББ асет мениджмънт" АД притежава лиценз за управляващо дружество от 2004 година. В портфейла му има девет колективни инвестиционни схеми. Със своите активи за над 220 млн. лв. компанията е сред трите най-големи управляващи дружества, привлекли по над 100 млн. лв. от своите клиенти. То е лидер в управлението на взаимни фондове и индивидуални портфейли от 2004 година.

От юни 2017 г. фондмениджърът  е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери във фондмениджъра са  Обединена българска банка, притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK - Белгия, с дял от 9.14% от капитала.

През 2016-а и 2018 г. отличието в класацията на  "БАНКЕРЪ" за мениджър на най-добро управляващо дружество отиде при Катина Пейчева, която е изпълнителен директор на "ОББ асет мениджмънт" АД от юли 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във