Банкеръ Daily

Пари и пазари

Теменужка Петкова ще преговаря в Москва за газовия хъб, АЕЦ "Белене" и сътрудничеството в туризма

Теменужка Петкова е съпредседател на Българо-руската комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за шестнадесетото заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Тя ще заседава в периода 24 - 26 октомври в Москва под председателството на Теменужка Петкова, министър на енергетиката на България и Денис Мантуров, министър на промишлеността и търговията на Руската федерация.

По време на заседанието да бъдат разгледани въпроси от различни области на двустранното икономическо сътрудничество - взаимната търговия, енергетиката, туризма, селското стопанство, информационните технологии, корабостроенето, селското стопанство, транспорта и други.

Руската федерация е един от основните външнотърговски партньори на Република България. През 2017 г. тя има дял от 2.7% от износа и 10.3% от вноса. България пък заема около 1% от външнотърговския стокообмен на Русия.

Ще бъдат обсъдени възможностите за увеличаване обема на българския износ за Руската федерация. През 2017 г. стокообменът между двете страни се увеличи с 41.6% до 4.287 млрд. щ.д., като износът бележи ръст с 87%, а вносът - с 34.1 на сто. Салдото обаче е отрицателно за България.

Структурата на износа ни е твърде разнообразна, но предвид експортния потенциал на България, подлежи на оптимизиране. Относителен дял в износа над 2.5% имат само две групи стоки: тръби с кръгло сечение от желязо или стомана (45.3%) и медикаменти (16.8%). Структурата на вноса е твърде еднообразна, като преобладават енергоносителите – 80 на сто. Парните котли имат дял 3.6%, необработеният алуминий има - 3.2%, рафинираната мед - 2.5%, а останалите стокови групи са с дял под 2.4 на сто.

При структурен анализ за последните пет години се забелязва, че най-голям е износът при група стоки: медикаменти, хладилници, фризери, арматурни артикули и други. Над 90% от вноса се формира от минерални продукти и горива, а останалата част се състои от суровини, материали и изделия на машиностроенето.

Руската федерация е важен партньор на България в сферата на енергетиката. Страната е наш основен доставчик на нефт, природен газ и ядрено гориво. Българската страна ще отчете успешното сътрудничество по завършване на  проекта за удължаване срока на експлоатация на 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй". По отношение на доставките на свежо ядрено гориво, руската страна ще бъде информирана за предвидените в европейското законодателство изисквания и за необходимостта от одобрение от страна на Евратом Агенцията по доставките.

В рамките на заседанието българската страна ще информира руските си партньори за предстоящата процедура за избор на стратегически инвеститор за реализацията на проекта АЕЦ "Белене".

По време на междуправителствената комисия българската страна ще отбележи и  доброто сътрудничество по изпълнение на подписаната през 2017 г. пътна карта за развитие на газопреносната инфраструктура на България, при отчитане на европейското законодателство. Очаква се на сесията да бъдат представени междинните резултати от предпроектното проучване за газоразпределителния център "Балкан".

Съществува значителен потенциал и интерес за задълбочаване на сътрудничеството в областта на туризма. По време на сесията българската страна ще предложи задълбочаване на двустранните връзки, особено при организацията на детския отдих. Ще бъдат разгледани и взаимоотношенията между двете страни в рамките на Комисията за Европа на Световната туристическа организация, Работната група за сътрудничество в областта на туризма на Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество.

Руските граждани заемат 5-о място в класацията по брой на чуждестранни туристи, посетили България през миналата година - 557 915 души. Наблюдава се намаление на туристопотока от Русия с 3.8 на сто. От българска страна систематично се предприемат мерки за облекчено прилагане на визовия режим за туристически пътувания.

Общият размер на преките руски инвестиции за периода 1996-2015 г. е 2.033 млрд. евро. Русия заема 7-o място сред инвеститорите в България. През периода 2005–2008 г. се наблюдава непрекъснат ръст на руските инвестиции. Броят на българските фирми с руско участие от 5 до 100% от капитала са 4652 (2-ро място след Турция).
Най-големите фактически руски инвестиции са в търговските дружества "Лукойл Нефтохим Бургас" АД (производство на нефтопродукти) и "Лукойл България" (търговия с нефтопродукти). Решенията за тези инвестиции се вземат в централата на "Лукойл" в Русия, но формално преводите на финансови средства се извършват от филиали в няколко европейски страни (Холандия, Австрия, Швейцария) и БНБ не ги калкулира към инвестициите от Русия.
Увеличаването на инвестициите и туристопотока от Русия биха помогнали за намаляване на дебаланса в търговията със стоки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във