Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Телематик" ще разпредели по 2,35 лева дивидент на акция

„Телематик Интерактив България“ АД ще разпредели паричен дивидент в размер на 10 152 014.10 лева, или по 2.35 лева бруто на акция. Това става предложение за разпределине на печалбата за миналата година ще гласуват акционерите в оператора на PalmsBet, което ще се състои на 23 юни.

Проекторешението предвижда изплащането и на непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лева под формата на акции на „Телематик Интерактив България“. За една съществуваща акция всеки инвеститор в тези книжа ще получи две нови акции на компанията.

Заедно с това други 33 хил. лева от печалбата за 2021 г. ще се отнесат към фонд „Резервен“ на „Телематик Интерактив България“.

Това разпределение на печалбата ще се случи, ако акционерите приемат докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).
Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през миналата година.
В дневния ред е и точката за освобождаването на Живка Миланова Атанасова от борда. На нейно място влиза Емил Александров Георгиев. Акционерите ще определят и размера на възнаграждението му.
Ще се приеме и политиката за възнагражденията на членовете на управителния орган,  както и схема за променливо възнаграждение на членовете на съвета на директорите,  базирана на постигнатите финансови резултати за 2022 година.

Акциите на „Телематик Интерактив България“ се търгуват на „Българска фондова борса“ от 22 март. Първичното публично предлагане на дружеството е първото за 2022 година.

Последната им цена  е 46 лева за един брой. Това оценява компанията на 198 720 276 лева пазарна капитализация.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във