Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Телематик Интерактив България" вече е публична компания

Маню Моравенов, Мило Борисов и Лъчезар Петров удариха кампанката за първата борсова сесия на "Телематик Интерактив България".

Търговията с акции на „Телематик Интерактив България“ АД започна днес на „Българска фондова борса“. Компанията за хазартни игри онлайн, която оперира под търговската марка Palms Bet, стъпва на БФБ след успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 16 милиона лева. Размерът на емисията на „Телематик Интерактив България“ е 4 320 006 лв., разпределен в същия брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на компанията се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard.

Индикативната референтна цена за първата търговска сесия е 50 лева, колкото постигнатата цена при първичното публично предлагане. Мениджър на емисията е инвестиционният посредник „София Интернешънъл Секюритиз“.
„Приветстваме „Телематик Интерактив България“ на БФБ с уважение към мотивите на компанията да стане публична, а именно стремежът й към пълна прозрачност и декларирано желание да покаже, че игралният бизнес е открит и социално отговорен, създаващ доверие сред участниците на пазара“, коментира Маню Моравенов, изпълнителен директор на „БФБ-София“.
"Дебютът ни на БФБ е сред ключовите събития в историята на „Телематик Интерактив България“. С листването на компанията даваме заявка за нашите дългосрочни планове за развитие и разширяваме хоризонта пред фирмата, което е предпоставка за постигане на още по-добри резултати”, отбелязва Лъчезар Петров, изпълнителен директор на „Телематик Интерактив България“.
Средствата, акумулирани от компанията ще се използват за експанзията й в Перу и други страни, съобщиха мениджърите й.
Първичното публично предлагане на „Телематик Интерактив България“ е първото за 2022 година.
Ръст на приходите

Операторът на бранда за залагания Palmsbet - „Телематик Интерактив България“, който направи дебют на „Българската фондова борса“ през февруари, отчете 36.8% ръст на приходите за януари и февруари на годишна база. Консолидираните парични постъпления от продажби са на стойност 15.4 млн. лева спрямо 11,26 млн. за първите два месеца на 2021 г. Това представлява ръст от 36,8% на годишна база.

От дружеството съобщават, че заради войната в Украйна замразява плановете си за експанзия в страната. До момента компанията е регистрирала местно дружество, но не е направила капиталовите вноски. Войната оказва негативен ефект върху приходите на дъщерната компания „СиТи Интерактив“ ЕООД. Отражението върху групата като цяло ще е минимално, тъй като тези парични постъпления формират под 1% от консолидираните приходи. Не се очаква и значителен ефект от валутните курсове, защото три четвърти от приходите на дружеството са в лева и евро.

Дивидент от печалбата за 2021 г.

Собственикът на лиценза на платформата за казино и спортни залози PalmsBet ще разпредели дивидент от печалбата си за 2021 година. Дружеството предвижда 40% от положителния финансов резултат да се изплащат на акционерите всяка година. До края на юни трябва да се проведено общото събрание на дружеството, на което да се гласува предложеният размер на дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във