Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Телематик Интерактив България“ увеличава капитала

Общото събрание на „Телематик Интерактив България“ АД гласува да се разпредели паричен дивидент в размер на 10 152 014.10 лева, или по 2.35 лева бруто на акция. Това е записано в протокола от редовното годишно заседание на акционерите в оператора на PalmsBet.

Заедно с това е одобрено и предложението на мениджърите на дружеството за изплащането и на непаричен дивидент в размер на 8 640 012 лева под формата на акции на „Телематик Интерактив България“. За една съществуваща акция всеки инвеститор в тези книжа ще получи две нови акции на компанията.

Правото да получат паричен дивидент, както и на дивидент в акции имат инвеститорите, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ като акционери на 14-ия ден след датата на общото събрание, или към 7 юли.

От 22 март акциите на "Телематик Интерактив България" се търгуват на „Българска фондова борса“.

Това беше и първото първично публично предлагане на БФБ за 2022 година, а с него собственикът на лиценза на платформата за казино и спортни залози PalmsBet стана публично дружество през февруари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във