Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Телелинк" ще продава 30% от акциите си на два транша

"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД обяви актуализирана процедура за продажба на акции, съобщиха от дружеството.

Продажбата на акции на българската IT компания "Телелинк Бинзес Сървисис Груп" АД ще се извършва на два транша - през юни и през втората половина на септември тази година.

Мажоритарният собственик и основен продаващ акционер Любомир Минчев ще продаде до 23.825% (2 978 126 броя) от акциите, като ще запази контролиращ дял. Спас Шопов и Иво Евгениев ще предложат до 3.0875% (385 937 акции). Останалите четирима акционери нямат право да продават до края на тази година.

Първото предлагане ще започне на 8 юни и ще продължи до 19 юни, включително. В рамките на този транш ще се предложат 875 000 акции, като цената е фиксирана на 7.60 лева за един брой.

Ако те бъдат записани всички предложени книжа на посочената цена, при значителен инвеститорски интерес продаващите акционери ще пуснат още до 875 000 акции на същата цена. Ако останат непродадени акции, ще бъдат отменени всички поръчки "продава". След края на първия транш никой от акционерите няма да има право да продава на каквато и да е цена.

Вторият транш ще се проведе през втората половина на септември. Тогава за продажба ще бъде пуснат брой акции, равен на разликата между продадените на първия транш и 30% от всички акции на дружеството. Цената ще бъде определена допълнително.

Преди началото на втория транш, дружеството ще изплати междинен дивидент за 2020 г. в размер на 4 млн. лева.

Евгениев и Шопов са задължени да не продават на цена под 7.60 лева до края на тази година, а Минчев - до края на 2021 година.

Акционерите на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД ще осъществят предлагането на до 30% от акциите на дружеството на два транша, съобщиха от дружеството. Продаващите акционери са мажоритарният акционер Любомир Минчев, притежаващ 83.65% от капитала на дружеството, както и Иво Евгениев и Спас Шопов, които притежават по 6.175% от книжата с право на глас.

"Телелинк Бинзес Сървисис Груп" АД е доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като отскоро има вече дейност в Албания и Македония.

Facebook logo
Бъдете с нас и във