Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Телелинк" изкупува обратно до 3% от собствените си акции

Обратно изкупуване на собствени акции ще направи "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД - София. това решиха акционерите на извънредно общо събрание, проведено на 30 юни.
Максималният брой книжа, които ИТ компанията ще събере, е до 3% от общия брой акции с право на глас. А това трябва да стане до края на декември тази година.
Обратното изкупуване ще се извърши в диапазон между 7.40 лв. и 11 лв. за един брой, като Управителният съвет на дружеството е овластен да приеме конкретни уточняващи решения по тази операция, както и да избере инвестиционен посредник, който да извърши обратното изкупуване на собствени акции, както и да определи всички останали параметри на изкупуването.
Управителния съвет ще реши как да се разпорежда с всички изкупени акции.
Приет е и доклад относно условия и целесъобразност на сделка, изразяваща се във възникване на условно задължение на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД във връзка с издаване на корпоративна гаранция от дружеството майка (Parent Guarantee for Specific Liabilities).
Общото събрание е взело решение за издаване на предварително одобрение по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК относно издаването на корпоративна гаранция от дружеството-майка (Parent Guarantee for Specific Liabilities).

"ТБС Груп" е доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро стартира дейност в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във