Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Телелинк БС" с нов транш на публично предлагане на до 7% от акциите си

Публичното предлагане на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД започна точно преди една година.

След успешните два транша от продажбата на акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД (ТБС Груп АД), проведени през миналата годита, от 8 юни до 15 юни 2021 г. продаващите акционери ще предложат на "Българска фондова борса" АД нов пакет от до 875 000 броя съществуващи акции, представляващи до 7% от капитала на дружеството. Цената на предлагане от 13.50 лв. за един брой е съобразена с ангажимента на продаващите акционери да не продават на цена по-ниска от 8.5 х EBITDA – Нетен дълг.

При успешно реализиране на този трети транш продаващите акционери ще са пласирали 21% от планираните 30% от капитала на дружеството през "БФБ-София".

Устойчив ръст през първото тримесечие на 2021 г.

За първото тримесечие на тази година "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД отчита 11% консолидиран ръст на приходите и 40% на нетната печалба спрямо същия период на 2020-а. Основен принос за този ръст имат продажбите в България и Северна Македония и технологичните групи "Хибридни облачни решения" и "Модерно работно място", където групата реализира най-големите си проекти за периода.

Консолидираните приходи за периода достигат 40.86 млн. лв., а нетната печалба - 4.97 млн. лв. при подобряващи се коефициенти на рентабилност.

Съгласно оповестените в края на април одитирани консолидирани отчети, "ТБС Груп" завърши миналата година с приходи от 135.49 млн. лв. и нетна печалба от 12.60 млн. лв. и постигна съответни ръстове от по 23%, 55% и 47% спрямо 2019-а.

Една година успешна история като публична компания

Публичното предлагане на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД започна точно преди една година, като продаващите акционери реализират на първи транш 7.86% от капитала на дружеството по цена от 7.60 лв. за акция. Заедно с продажбата на още 6.14% по цена от 11.10 лв. за акция на проведения  втори транш, през 2020 г. са реализирани общо 14% от съществуващия капитал на дружеството.

Компанията привлече както индивидуални, така и институционални инвеститори, като за първи път от 10 години на българския фондов пазар влезе голям чуждестранен финансов инвеститор - базираният в Лондон фонд Utilico Emerging Markets Trust plc.

От март тази година "ТБС Груп" вече е в състава на основния борсов индекс SOFIX и се нарежда сред най-ликвидните и големи дружества на "БФБ-София".

Последователност в дивидентната политика

На база междинен шестмесечен отчет към 30 юни миналата година, през октомври 2020 г. бяха изплатени дивиденти в размер на 6.2 млн. лв., представляващи 76% от консолидираната нетна печалба на групата за 2019 година.

Дружеството планира да предложи разпределение на дивидент през втората половина на годината на база междинни резултати на "ТБС Груп" АД за първото шестмесечие на тази година (аналогично на процеса, осъществен през 2020 г.). При определяне размера на дивидента, наред с други показатели на групата ще се вземат предвид неразпределената печалба за 2020 г. в размер на 678 хил. лв., както и консолидираната нетна печалба за 2020 г. в размер на 12.60 млн. лева.

 

Прогнози за развитието на компанията до 2025 г.

В духа на добрите практики на публичните компании, през март 2021 г. "ТБС Груп" представи очакванията си за развитието на бизнеса за периода 2021-2025 година. Прогнозите са за удвояване на резултатите до 2025 г., като годишния ръст на приходите и нетната печалба за 2021 г. се очаква да бъде съответно 27% и 16 на сто. Прогнозите се базират на очакван органичен растеж, като се обмисля и възможността за придобивания с цел разширяване на продуктови области и географски региони. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във