Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ТЕЛЕФОННА ВЪЛНА СЕ НАДИГА НА БОРСАТА

ТЕЛЕФОННА ВЪЛНА СЕ НАДИГА НА БОРСАТАОбявеното от Агенцията за приватизация намерение да подпише до 20 февруари договора за продажба на БТК предизвика масови покупки на компенсаторни бонове и записи. Обемите на търговия нараснаха лавинообразно и седмичният й оборот превиши 23 млн. компенсаторни инструмента и 4.6 млн. инвестиционни бона. Такъв обем досега се разменяше за около месец. Цените на компенсаторните инструменти достигнаха до 24.10% от номинала, а инвестиционните бонове приближиха най-високата си борсова цена, достигайки 19.33 процента.Големите покупки от сравнително широк кръг купувачи (банки , посредници, крайни клиенти) показват, че те отдавна са взели решение да участват в борсовата приватизация на БТК или просто да се включат в очакваното поскъпване на компенсаторните инструменти, съпътстващо тази приватизация. Те обаче бяха отложили покупката на платежните средства в очакване на по-ниски цени и новината ги завари неподготвени. Затова те побързаха да попълнят портфейлите си с недостигащите им книжа. Поради многото проблеми, които съпътстват сделката с БТК, докато мажоритарният пакет не стане частен, съмненията за ново отлагане ще останат. Това ще възпира купувачите да купуват на нива, по-високи от 24.50%, до приключване на сделката на годината. След като страстите се успокоиха, стана ясно, че и при най-благоприятно развитие появата на БТК на борсата не може да се очаква по-рано от лятото.Друг фактор, който възпира поскъпването на компенсаторните инструменти, е продължаващият процес на увеличение на общата им маса и най-вече на поименните компенсаторни бонове. От началото на годината те са нараснали с почти 8 милиона. Емитирането на този вид книжа продължава и би било добре, ако Централният депозитар обяви колко още от тях се очаква да бъдат издадени в обозримо бъдеще. А след като тези книжа (които преобладават в общата маса непарични средства) са издадени като обезщетение от страна на държавата, която не е в състояние да върне на притежателите им земеделска земя, редно е тя да предложи адекватно количество земеделска земя, която притежателите на компенсаторки да могат да закупят на търговете. Инвестиционните бонове може да подобрят рекорда си на 11 февруари, когато ще започне поредният кръг на централизираните търгове. Неприятна изненада обаче бе въведеното в последния момент изискване пакетите под 1% да се продават неделими. В стремежа си да облекчат работата си държавните служители нарушават равнопоставеността на инвеститорите. Изискването малките пакети да се продават нацяло ще ограничи броя на участниците в търговете и този фактор ще намали цените, а оттам - и употребеното количество инвестиционни бонове. Въпреки това обаче боновете ще остават най-евтиното платежно средство и нуждата от плащания по сделки или покачването на цените на компенсаторките ще стимулират тяхното поскъпване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във