Банкеръ Daily

Пари и пазари

Свободните пари са се влели в чуждестранни инвестиционни фондове

Ковид епидемията ограничи донякъде възможностите за харчене, тъй като не можем да пътуваме, затоврени са магазини и ресторанти. Работим от къщи, децата не ходят на училище и не се ползва личен автомобил. И логично хората се оглеждат за някакви алтернативи за влагане на свободните си пари. Е-търговия няма как да поеме всички спестявания. В тази ситуация договорните или взаимните фондове са една от възможностите за тях и начин на управление на парите. Чрез тях с малки суми всеки би могъл да направи вложения в цял свят.

А тези колективни схеми привличат средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, и ги влагат в цялата гама от разнообразни финансови инструменти. Освен това рискът се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни активи.

Към края на септември тази година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност у нас, са на стойност 5.25 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 875.6 млн. лева (20%) в сравнение със същия месец на 2019 г. и с 570.9 млн. лева (12.2%) спрямо юни 2020-а.

Като процент от БВП общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове за деветмесечието е 4.7% при 3.6% от БВП към септември 2019 г. и 4.2% към края на второ тримесечие на тази година.

Броят на чуждестранните инвестиционни фондове на българския пазар е много по-голям. Статистиката в БНБ показва, че към края на сепетмври те са 1147. Броят им расте със 70 спрямо края на юни, като това означава, че са привлекли и по-големи парични суми в портфейлите си. Между юли и септември акумулираните в тези колективни схеми активи са на стойност 3.57 млрд. лева. А тази сума е нараснала с около 535 млн. лева спрямо полугодието на тази година. Изчисленията показва още, че в сравнение с края на септември 2019 г. сумите в портфейлите на чуждестранните инвестиционни фондове също са по-големи - при това с 851.5 млн. лева.

Привлечените от сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" парични средства към края на деветмесечието отново са с най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. При това тези суми се увеличават - с около 519 млн. лева (+22.86%) до 2.74 млрд. лева спрямо юни тази година. Повече са и спрямо септември 2019-а. 

Домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинства, преоткриват инвестиционните фондове като възможност за избягване на ниските лихви по банковите депозити, например. Или като още едно място за диверсифициране на спестяванията. Това пък е причината за ръста на средствата от този сектор в портфейлите на тези фондове - с 38.10 млн. лева до 617.6 млн. лева към края на септември спрямо юни тази година. И в сравнение с деветте месеца на 2019 г. вложенията от тези инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са още по-големи - с почти сто милиона лева.

 

Българските договорни фондове управляват 1.68 млрд. лева

Към края на септември тази година активите на българските инвестиционни фондове са нараснали до 1.68 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 24.1 млн. лева (1.5%). В сравнение с юни тази година в портфейлите им са акумулирани още 36 млн. лева (2.2%)

И към края на третото тримесечие най-големи са активите на фондовете, които инвестират в акции.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във