Банкеръ Daily

Пари и пазари

Свито е потреблението и производството на природен газ и ел.енергия

Намалява производството на природен газ и електроенергия през месец май спрямо април тази година. Обяснението е в по-малкото търсене и потребление. Числата представи Националния статистически институт със изследването, което осигурява информация за производството и доставките за страната на основни енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти. То обхваща производители, вносители и износители на енергийни продукти. Основните  наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни продукти.
При синьото гориво  

(общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на националните граници, включително офшорното производство) спадът е най-голям - с 33.3%, като са добити 2 млн. куб. метра. И това се случва след три поредни месеца – февруари, март и април, когато производството се беше стабилизирало на 3 млн. куб. метра.
При електроенергията

(отчита се произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите панели.) имаше намаление и през април. През петия месец свиването е  с 13.6% до 3 342 ГВтч.

През май спрямо април обаче нараства производството на: твърди горива; пропан-бутанови смеси; безоловен бензин и дизелово гориво.

Така или иначе транспортът си работи – зарежда магазини, доставя сурровини и извозва готова продукция от предприятията. Хората също използват своите лични автомобили за пътуване – до офиса, до вилата или за екскурзия.

Числата показват, че производството на безоловен бензин нараства  с цели 93.5% до 120 хил. тона. При дизеловото гориво има ръст с 45.6%, а производството  достигна до 246 хил. тона.

При другите две групи  - твърди горива (ключват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива от въглища) и пропан-бутанове смеси, също има значително увеличение в производството съответно с по 29.6% до 2.39 млн. тона и с 20% до 6 хил. тона.  
При доставките на на енергийни продукти

също се потвърждава тенденцията при производството.

През май спрямо април тази година намаляват доставките на природен газ - с 20.4%, а търсенето е само за 234 млн. куб. метра. По-малко са доставките и през април.

Спадът при  електроенергията е с 14% до 2 448 ГВтч. И през април имаше по-малко доставки.

Статистиката показва, че намаляват доставките на пропан-бутанови смеси - с 2.9%; на безоловен бензин - с 30.6%; и на  дизелово гориво - с 12 на сто.

През май спрямо април тази година нарастват доставките на твърди горива - с 27.5% до 2.44 млн. тона.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във