Банкеръ Daily

Пари и пазари

Свитите приходи увеличиха оперативната загуба на "Булгартабак холдинг"

Увеличението на оперативната загуба на "Булгартабак холдинг" АД през първото тримесечие на тази година е в следствие главно на намалението на приходите от производство и продажба на тютюневи изделия. Това четем в представения със закъснение междинен отчет на бившия тютюнев монополист. В края на март тя е вече е в размер на 3.05 млн. лв. при 430 хил. преди година. Но, ако вземем предвид и финансовите разходи на дружеството нетната загуба за периода скача до 5.17 млн. лв. и намалява с 42% спрямо март 2018-а.

Случилото се е логично предвид факта, че компанията вече не практикува основният си предмет на дейност - преработката на тютюн и производство на цигари. "София-БТ" АД беше затворено, а сградите му на бул. "Цар Борис III" в София - съборени.

До края на април 2017 г. групата "Булгартабак" беше пазарен лидер в България и износител на цигари. След продажбата на притежавани от "Булгартабак холдинг" АД търговски марки за цигари - Vісtоrу, Еvа Ѕlіm и GD, на British American Tabacco, групата фокусира дейността си в експортния сектор. През 2017-а групата придоби контролиращо участие в дружествата "Техномаркет България" АД (търговец на едро и дребно с електроуреди за дома) и "Лодис Инвест" ЕООД (производител на млечни продукти).

Естествено вследствие на това през 2018 г. групата отчете съществен спад в производството и продажбата на тютюневи изделия, както и свиване на приходите от традиционни експортни пазари.

Тенденцията на намаление на продажбите се запазва и през тази година. Групата "Булгартабак" продължава да развива проекти в производството и ритейла и развитието на двете нови дружества. През първото тримесечие дъщерното дружество от групата - "Благоевград БТ" АД е увеличило участието си в другото дъщерно дружество "Техномаркет България" АД до 84.85 процента. Последното пък е придобило 15.15% от акциите си.

През първото тримесечие "Булгартабак холдинг" и дъщерните дружества от групата не са разпределяли дивидент от печалбата си.

Към края на март "Булгартабак холдинг" АД упражнява контрол, пряко или чрез дъщерни фирми, в 26 дружества в страната и в чужбина. , в т.ч. и две фирми - "Асеновград Табак" АД и "Хасково Табак" АД, които са в процедура по ликвидация.

На 23 януари тази година Булгартабак холдинг АД уведоми Българска фондова борса АД, Комисията за финансов надзор и обществеността, че на 24 януари дъщерното му дружеството Благоевград БТ АД преустановява производствената дейност и обявява престой на дейностите на част от предприятието за периода до 1 март 2019-а. Днес компанията е основен собственик във веригата магазини  "Техномаркет" АД.

Излизането от бизнеса с тютюневи изделия беше и формално оформено през април тази година, когато акционерите решиха да променят името на компанията от "Булгартабак-холдинг" на "Български инвестиционен холдинг" АД (изписване на чужд език: Bulgarian Investment Holding AD). Промяната обаче още не е вписана в Търговския регистър

Вследствие на няколко сделки по прехвърляне на акции с право на глас към края на месец май тази година настъпиха промени в акционерната структура на Булгартабак холдинг. Wardia Ltd - Дубай, Обединени арабски емирства, притежава 15.23% от капитала. Спрямо декември миналата година "Удфорд Естаблишмент" (Woodford establishment) намали дела си от 33% на 24 на сто. "ТиАй холдинг" ФЗЕ (TI Holding FZE) вече няма акции в холдинга. "Гифтид Мастър" ЛТД (Gifted master LTD) - Дубай, Обединени арабски емирства,  увеличи дела си от 18.10% на 24% от книжата с право на глас. В други фирми и дребни инвеститори са останалите акции. 

През юни се проведоха редовните годишни общи събрания на акционерите на дъщерните дружества от групата. Те взеха решения да не разпределя дивидент и резултата от финансовата 2018 г. да се отнете към печалбите и загубите от предходни периоди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във