Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СВЕТОВНАТА БАНКА ОЧАКВА ПО-НИСЪК РЪСТ В ИЗТОЧНА АЗИЯ

Смъртоносният вирус на атипичната пневмония, войната в Ирак и други външни сътресения ще ограничат икономическия растеж на страните от Източна Азия до 5% през тази година, прогнозира Световната банка. Многото неизвестни около острия респираторен синдром затрудняват оценката за влиянието му върху стопанствата от най-засегнатия регион на света, но откритият обмен на информация и стимулиращите икономиката политики ще помогнат на държавите да излязат бързо от кризата. Експертите от Световната банка очакват БВП на Източна Азия да нарасне с около 6% през 2004 година.Макар че Китай е в епицентъра на вирусния взрив, силната му икономика и мощното вътрешно потребление ще изиграят ролята на частичен буфер на зависещите предимно от износа азиатски нации. Проведените реформи в района след финансовата криза от 1997-1998 г., както и големите излишъци по текущите сметки и близо 800-те млрд. щ. долара валутни резерви са сред най-важните положителни фактори, посочени от Световната банка. Сравнително краткотрайният военен конфликт в Ирак ще ограничи негативния ефект върху туризма, цените на петрола и политическите и религиозни противоречия. Според експерти на международната финансовокредитна институция, войната е отнела около 0.2% от ръста на БВП на развитите държави и е намалила икономическия растеж на зависещия от износа и от вноса на петрол източноазиатски район с близо 0.3 процента. Премахването на санкциите срещу Ирак и бързото възстановяване на страната ще създаде добри бизнес перспективи за Източна Азия. Цените на петрола, които бяха средно 32 щ. долара на барел през първото тримесечие на годината, ще омекнат средно до около 26 щ. долара на барел през останалите девет месеца и ще паднат до 21 щ. долара на барел през 2004 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във