Банкеръ Daily

Пари и пазари

Световната банка емитира втори транш "Bond-i"

Световната банка привлече в средата на август допълнително 50 милиона  австралийски  долара за своята облигационна емисия "Кangaroo" (бел. ред. - тип чуждестранни дългови инструменти, емитирани в Австралия от задгранични компании в австралийски долари) с падеж през август 2020-а. Книжата, наречени "Вond-i", са първите, които са създадени, предложени, разпространявани и управлявани до края на жизнения им цикъл чрез технологията за децентрализирани цифрови регистри за съхранение на данни - blockchain. Това ще става чрез  частната мрежа на Ethereum на най-голямата австралийска кредитна институция Commonwealth Bank of Australia (CBA) и на Световната банка, която избра СВА за единствен гарант на емисията. Вond-i е съкратеният вариант на името на новия дългов инструмент Blockchain Offered New Debt Instrument и отпратка към известния туристически плаж в Сидни - Bondi Beach. Средствата, набрани от тези книжа, ще отидат за инициативи, които имат връзка  с управлението за възстановяване и развитие на Световната банка, насочени към природосъобразни проекти.

Първата "порция" от  облигационната емисия Вond-i в размер на 110 млн. австрал. долара бе реализирана на 24 август 2018-а. През май 2019-а СВА и Световната банка осигуриха допълнителна възможност за реализация на платформата Вond-i като позволиха вторична търговия на облигациите, регистрирани на blockchain. Последвалият втори транш (на 16 август) увеличи общия размер на набраните средства до 160 млн. австрал. долара и привлече нови играчи. Водещите мениджъри на емисията станаха трима, като към СВА се присъединиха канадските RBC Capital Markets (RBC) и TD Securities (TD). Появиха се и нови пазарни участници, включително офшорен инвеститор. Мултинационалната правна кантора King & Wood Mallesons е правен консултант на облигационната емисия и юридически съветник за приложението й. "Майкрософт" осъществява независима проверка на архитектурата, сигурността и устойчивостта на blockchain платформата.

Световната банка често е била на предния фронт на финансовите нововъведения. Тя емитира първата търгувана в глобален мащаб облигационна емисия през 1989-а, както и първите електронни дългови книжа през 2000-а. Пускането на Вond-i е част от по-широката стратегическа цел на международния кредитор - да използва потенциала на дезинтегрираните технологии в полза на клиентите си. Blockchain лабораторията на Световната банка е създадена през 2017-а като иновативен център за проектите за ограничаване на мизерията по света. Тя работи в множество направления, включително възможностите за развитие на употребата на децентрализираните цифрови регистри и на други подобни технологии в различни области - администрация, управление на веригите на предлагане, здравеопазване, образование, трансгранични разплащания и търговия на въглеродни емисии.

Успешната емисия на  Вond-i е важен крайъгълен камък за демонстрирането на управлението на пълния жизнен цикъл на нуждите на емитента на капиталовите пазари, подчертава Джеймс Уол - генерален мениджър в СВА. Дълговите пазари днес обхващат множество взаимно свързани посредници и агенти, играещи преплитащи се роли за функционирането на пазарите. Blockchain има потенциал да рационализира процесите на набиране на капитал и на търговия на ценни книжа, да подобрява оперативната ефективност и да дава възможност  на регулаторите  за по-ефективен надзор. 

СВА, RBC и TD са били водещи мениджъри на голям брой облигационни емисии на Световната банка на капиталовите пазари в Австралия и Нова Зеландия. Успехът на Вond-i се дължи на дългогодишното партньорство на тези четири институции. Използваната blockchain платформа е разработена и развита от лабораторията за нововъведения на СВА - Blockchain Center of Excellence. За успешната пазарна реализация на дълговите инструменти огромен принос имат опита и глобалният франчайз на TD и RBC на капиталовите пазари. Кредитният рейтинг на книжата е максимално възможният - "Ааа", присъден от "Муудис" и "ААА" - от "Стандард енд Пуърс".

Facebook logo
Бъдете с нас и във