Банкеръ Daily

Пари и пазари

Световен оператор влиза в бизнеса с организиране на онлайн хазартни игри

Нова сделка ще размести играчите у нас, които предоставя услуги, свързани с организирането на онлайн хазартни игри в казино. Това става ясно от сайта на Комисията за защита на конкуренцията.

Ирландската "Флътър Ентъртейнмънт" плс. (Flutter Entertainment Plc.) е уведомила КЗК за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиване на едноличен контрол върху канадската компания "Дъ Старс груп" (The Stars Group), съобщиха от регулатора.

Купувачът "Флътър" е световен организатор на игри със залагания върху резултати от спортни състезания, хазартни игри и развлечения, включително онлайн хазартни игри и игри в игрално казино.

Компанията "Старс" пък е световен доставчик на онлайн хазартни игри и интерактивни развлекателни услуги.

Към момента в България "Флътър" не предоставя онлайн хазартни услуги (до началото на 2019 г. дружеството е организирало онлайн залагания върху резултати от спортни състезания). Компанията не предлага услуги по организиране на онлайн хазартни игри в игрално казино в България.

В същото време "Старс" предоставя услуги, свързани с организирането на онлайн хазартни игри в казино. Дружеството обаче не организира онлайн залагания върху резултати от спортни събития в България.

Съответният продуктово-географски пазар, на който оперират двете фирми, които участват в концентрацията, е пазарът на онлайн хазартни дейности (включително организиране на онлайн хазартни игри в игрално казино и онлайн залагания върху резултати от спортни събития) в световен мащаб.

Няма припокриване на дейностите им. Нито едно дружество от икономическата група на "Флътър" не извършва в България дейност в същия сегмент на съответния пазар, на който оперира "Старс". "Флътър" е предоставяло услуги по онлайн залагания върху резултати от спортни събития, докато "Старс" извършва дейност по организиране на онлайн хазартни игри в игрално казино.

Искането от купувача "Флътър Ентъртейнмънт" плс. е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. Според компанията предстоящата концентрация няма да доведе до установяване или засилване на господстващо положение на съответния пазар в България.

В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (23 януари), като бъде подкрепено със съответни доказателства, уточняват от регулатора.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършване на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във