Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Светлинки в тунела на БФБ

С най-голям изтъргуван оборот на БФБ-София и начело сред дружествата, привлекли инвеститорския интерес, се наредиха ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България. Книжата на електроразпределителното дружество от групата на ЧЕЗ поскъпнаха с близо 2.5% на седмична база - до единична цена от 1625 лв. за акция. Заради ценовото движение собственика си смениха близо 11хил.дяла. От своя страна електроснабдителната компания се радвашеедва на около 500 изтъргувани акции, но поради високата им единична цена от над 9300 лв. на брой оборотът по позицията достигна 4.6 млн. лв., съпроводен със солидно поскъпване на книжата от над 16% на седмична база.


Макар и при по-ниски обеми забележителен ръст в капитализациите отбелязаха и двете дружества от групата на Енерго-Про. Енерго-Про Продажби зарадва акционерите си с рекорден седмичен ценови ръст, надхвърлящ 31 на сто. През борсатапреминаха над 56 хил. акции на дружеството на цени в широките граници между 15.50 и 24 лв. за дял. Другият представител на групата - Енерго-Про Мрежи, успя да отбележи значително по-скроменръст в капитализацията си в рамките на около 10-11% на седмична база, до нивото от 160 лв. за дял. И тук търговията беше в доста широки рамки, като на моменти цената достигна рекордните 182 лв. за акция.


Освен при енергийните компании относително засилен интерес наблюдавахме за поредна седмица и при дружествата, инвестиращи в недвижими имоти (АДСИЦ). Отново на челно място по ликвидност сред сегмента се нареди Адванс Терафонд -компанията, най-голям собственик в земеделски земи след държавата. След няколко по-резки ценови движения през последните седмици книжата на дружеството се стабилизираха на нивата между 2.21 и 2.23 лв. за дял, където се наблюдава известна консолидация. При Еларг Фонд за земеделска земя, който е в ликвидация, също наблюдавахме сходен процес на нивата непосредствено около 2.20 лв. за акция.


Макар и при сравнително ниски обороти търговията се активизира и с книжата на Българска телекомуникационна компания АД (БТК). Новият мажоритарен собственик е внесъл търгово предложение в Комисията за финансов надзор в последния ден от законоустановения 14-дневен срок от придобиването на пакета акции, или на 23 ноември. Все още не са ясни конкретните параметри на процедурата, но новината раздвижи покупките до нивото от 2.80 лв. за акция.


За поредна седмица в челните места по ликвидност сред сините чиповена БФБ-София се нареди Софарма. Книжата на фармацевтичната компания останаха под натиск, но успяха да се отскубнатот нивата непосредствено над 2.20 лв. и отбелязаха седмичен ръст от близо 3% - до около 2.26 лв. за дял. В известна степен за този ръст допринесе и консолидираният финансов отчет на групата Софарма към края на третото тримесечие на 2012-а. От него става ясно, че нетната консолидирана печалба на групата нараства значително до 38.5 млн. лв. при 29 млн. лв. за същия период на миналата година. Същевременно приходите също се увеличават - с малко над 8%, до 505 млн. лева.


От консолидирания отчет Централна кооперативна банка (ЦКБ) към края на месец септември е видно, че спадът в нетния лихвен доход частично се компенсира от ръста в нетният доход от такси и комисиони. В крайна сметка общият доход на групата нараства с над 18% през деветмесечието - до 5.59 млн. лв., най-вече благодарение на преоценка на финансови активи на разположение за продажба в портфейла на Централна кооперативна банка.Кирил Ивановинвестиционен консултант

Facebook logo
Бъдете с нас и във