Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Свалят "Биовет" от борсата

"Хювефарма" ЕООД постигна своето. След четвъртата корекция в цената Комисията за финансов надзор одобри търговото й предложение за изкупуване на акциите на дребните инвеститори в пещерското предприятие "Биовет" АД.

Дружеството, което е собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви, и  дъщерната му фирма "Опортюнити 2009" ЕАД, предлага вече по 15.11 лв. за една ценна книга на производителя на ветеринарни препарати. Новата цена вече надвишава пазарната стойност на акциите на "Биовет", която намалява след одобрението на търговото предложение (до 15.05 лв.). 

Двете компании имат споразумение от юли тази година за обща политика по управлението на регистрираното в Пещера дружество, в което те държат общо 90.01% от капитала. Търговите предложители заявиха и желанието си да закупят и останалите 677 998 акции (9.99%) от капитала на "Биовет". Така с вложение от 10.20 млн. лв. мажоритарните собственици ще могат да установят пълен контрол върху фармацевтичната фирма.

"Хювефарма" ще използва само собствени средства за изкупуването на тези акции. От съобщението обаче не става ясно дали след това компанията майка ще прибере и дела на "Опортюнити 2009".

Плановете на търговия предложител включват и отписване на "Биовет" от регистъра на публичните дружества и прекратяване на търговията с акциите му на "БФБ-София". Ако "Хювефарма" събере най-малко 95% от гласовете в общото събрание, тя ще има право в тримесечен срок след приключване на процедурата да изкупи книжата с право на глас на останалите акционери по цена, равна на тази от търговото предложение.

Стратегическият план на търговите предложители предвижда "Биовет" да се развива като част от групата "Хювефарма". За 2016-а и 2017 г. собствениците прогнозират разширяване на износа й за ЕС и за трети страни. А дружеството ще продължи да си сътрудничи с водещи международни компании и с научноизследователски институти за развитие и за обмен на технологии.

Акционерите имат 28 дни за обмисляне на предложението.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във