Банкеръ Daily

Пари и пазари

Създадоха клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол

Меморандум за сътрудничество в образованието и науката подписаха ректорите на трите висши училища – проф. д-р Марияна Божинова (СА), проф. д-р Димитър Димитров (УНСС) и проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ).

Меморандум за сътрудничество в образованието и науката, и създаване на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол подписаха ректорите на трите водещи висши икономически училища в България - Стопанска академия „Димитър А. Ценов” -  Свищов, Университет за национално и световно стопанство - София и Икономически университет - Варна. Подписи под документа положиха на среща в Свищов проф. д-р Марияна Божинова (СА), проф. д-р Димитър Димитров (УНСС) и проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ).
„Трите висши училища имаме самочувствието на водещи при обучението в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” и създадените между нас клъстери в областта на икономиката, са именно в най-силните направления на всяко от трите висши училища”, заяви проф. Божинова. Тя припомни, че първият клъстер, който бе създаден във Варна, е в областта на маркетинга и предприемачеството, с координатор ИУ – Варна, а сключеният в София меморандум създаде клъстер в областта на финансите и счетоводството, с координатор УНСС. По думите й, трите клъстера обхващат най-важните области в обучението и научните изследвания по икономика. Ректорът на Свищовската академия и сравни създаването на трите клъстера с „Бръшляновата лига”.

Ректорът на УНСС заяви, че това е начин да се подобри взаимодействието между трите водещи икономически университети в България. Проф. Димитров подчерта, че за настоящата година 87% от държавния прием на студенти в направление „Икономика” се реализира именно от УНСС, ИУ – Варна и Свищовската академия. 
Подписването на меморандуми само по себе си не е достатъчно, а трябва да има план за конкретни действия. „Очакваме тези клъстери, тези университетски мрежи да генерират резултати в области като прагматичност на обучението и трансфер на ноу-хау”, каза проф. Станимиров.

Подписвайки меморандума за сътрудничество, трите икономически ВУЗ-а заявиха готовността си за обединени усилия за развитие на сътрудничеството в широк спектър от области, съвместни дейности и инициативи чрез интегриране потенциала на трите институции и постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които стимулират техния икономически и социален просперитет. Създаването на клъстер в областта на застраховането, данъчния и митническия контрол като съвременна форма на междууниверситетско сътрудничество допринася за ефективното развитие на трите университета и повишаването на техния проектен капацитет и практическа експертиза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във