Банкеръ Daily

Пари и пазари

Съветът на директорите на БФБ получи нов петгодишен мандат

Според Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, новият мандат е категорична подкрепа за стратегическите инициативи, които ръководството на "БФБ-София" е предприело и планира да изпълни в средносрочен план.

Съветът на директорите на "Българска фондова борса" АД получи нов петгодишен мандат. Това реши на извънредното си заседание днес общото събрание на акционерите на борсовия оператор.

Одобрен е хоризонт от пет години за управлението на членовете на борда: Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Радослава Масларска, която влиза на мястото на Любомир Бояджиев. Радослава Масларска е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и изпълнителен директор на "Елана Трейдинг".
„Благодаря за възможността да стана част от този екип, с който можем да доразвием стратегическите инициативи, по които работим като партньори. Макар от години да полагаме усилия за по-активната роля на капиталовия пазар в икономиката, сега повече от всякога има нужда да насърчим чрез множество мерки ползването на фондовия пазар от бизнеса, инвеститорите и държавата, за да може той да изпълни ролята си като двигател на растеж в икономическото възстановяване“, коментира по повод избора й Радослава Масларска.
Според Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, новият мандат е категорична подкрепа за стратегическите инициативи, които ръководството на "БФБ-София" е предприело и планира да изпълни в средносрочен план. "Съзнаваме голямата отговорност, която ни е възложена, особено в период на криза. Доверието на акционерите на борсата ни дава убедеността, че сме поели по правилния път“, отбелязва Маню Моравенов.
Общото събрание е приело също нова Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите и е  определило гаранцията за управлението им в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Министърът на финансите, като представител на държавата, която е мажоритарен собственк с дял от 50.05% от капитала, е упълномощен да сключи договора за уреждане на отношенията между мениджърите и дружеството.
Акционерите на БФБ са одобрили и предложените от съвета на директорите Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във