Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЪМНЕНИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯ НА СТОКОВИТЕ БОРСИ СТИГНАХА ДО ХРИСТО МИЛЕНКОВ

Едва в късния следобяд на 25 август пристигна по факса становището на Министерството на икономиката и енергетиката, около което вече три дни се шуми в пресата, каза за в. БАНКЕРЪ председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Христо Миленков. На 23 август пресцентърът на икономическото министерство съобщи за проверка на Инспектората на ведомството, установила, че 12 регистрирани брокери в Софийската стокова борса са едновременно собственици, участват като съдружници или са управители в търговски дружества членове на борсата и едновременно с това ги представляват при сключването на борсови сделки. По същество това е заобикаляне на разпоредбата на чл. 39 от Закона за стоковите борси и тържища, която забранява брокер да сключва за своя сметка сделки на борсата както лично, така и чрез трето лице. В своето становище инспекторатът на икономическото министерство отбелязва, че комисията по стоковите борси и тържища е компетентният орган, който може да предприеме действия за налагане на административни мерки и търсене на административнонаказателна отговорност спрямо нарушителите, ако прецени, че са налице основания за това. В тази връзка министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров изпрати писмо до председателя на комисията Христо Миленков, с което изиска да се направят проверки и да се предприемат мерки по случая до 31 август 2006 година.
Възложил съм на колегите да направят дебело проучване на проблема и копия от техните коментари експресно ще бъдат изпратени в Министерството на икономиката. Вдигна се голям шум,преди аз да получа информация за каквото и да е, коментира Миленков. Според него в случая има много казуистика и би могло да се проведе дълъг юридически спор. По принцип такова е статуквото от 1998 г. насам не само в Софийската стокова борса, а и на другите две - в Пловдив и Русе. Вече е утвърдена практика съдружници във фирми да бъдат и брокери. Според шефа на държавната комисия отговорът на ведомството му ще е готов в определения срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във