Банкеръ Daily

Пари и пазари

Съюзът на пивоварите и синдикатите подписаха нов Колективен трудов договор

S 250 e69b6fbc 8d8c 4b5e 8688 b97f10a63d66

Благоприятни условия на труд, кариерно развитие, заплащане и социални придобивки за работещите в пивоварния сектор 2300 души гарантира новият Браншови колективен трудов договор. Той беше подписан от Съюза на пивоварите в България съвместно със синдикалните организации ,,Бира, храни и напитки” на КНСБ и ,,Хранителна и питейна промишленост” към КТ ,,Подкрепа”.  

Социалните партньори се споразумяха за надграждане на добрите практики в сектора най-вече по отношение на трудовите възнаграждения, отпуските, обученията и инициативите за корпоративна социална отговорност. БКТД ще действа в периода 2018-2020 г. и вече е внесен в Главната инспекция по труда и в Министерството на труда и социалната политика за пето по ред разпростиране и изпълнение на постигнатите договорености от всички предприятия за производство на пиво и малц.

Основните промени в новия браншов договор касаят заплащането на труда в бирената индустрия, където традиционно се запазва нормата минималният осигурителен доход (МОД) да е и минимална работна заплата (МРЗ) за съответните квалификационни групи професии. След като МРЗ за страната беше нормативно увеличена на 510 лева за 2018 г., а всички МОД бяха административно вдигнати с 3,9% , за работещите в пивоварния сектор социалните партньори договориха още по-високи нива на минимално заплащане.

Така, за най-многобройните групи професии в сектора - „Техници и приложни специалисти“, „Квалифицирани работници“, „Машинни оператори и монтажници“ основните заплати  ежегодно ще се актуализират с определени коефициенти и средно ще се вдигат с почти 10%. Тези три категории обхващат 1600 души или 70% от общо заетите в пивоварната промишленост. В същото време за всички в индустрията минималната ставка за нощния труд е договорена на 1,20 лева на час, което е близо 5 пъти повече от определените с Наредбата за работната заплата не по-малко от 25 стотинки на час.    

През 2017 г. по данни на НОИ реалният среден осигурителен доход в „Производство на пиво и малц“   е 1452 лв.,  т.е. с 40 % по-висок от средната за България заплата (1037 лв.) и дори е по-голям от средния за София доход (1427 лева), въпреки че пивоварните се намират в области с различни икономически и социални показатели. За последните 14 години пивоварният сектор е с най-високи средни заплати в хранителната и питейна промишленост и е сред първите 10 икономически дейности с най-високи средни осигурителни доходи в страната.  

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във