Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СЪДБАТА НА КОМПЕНСАТОРКИТЕ ОСТАВА МИСТЕРИЯ

И през изминалата следпразнична борсова седмица търговията с непарични платежни средства не изненада никого. Компенсаторните книжа, в трите си разновидности, се разменяха в сравнително тесни граници при участието на малко на брой крупни купувачи. Обемите на търговия се запазиха сравнително ниски - до 400 хил. лв. дневно, с обичайния превес на поименните компенсационни бонове. Компенсаторните записи се търгуваха срещу близо 0.5 ст. по-високо от останалите реституционни книжа - на нивата между 69.10-70% от номинала им. Жилищните компенсаторни записи продължиха да се разменят в спорадични сделки на ниво 69 ст. за лев номинал.На започналия на 27 септември централизиран публичен търг не се случи нищо неочаквано. Още първия ден бяха закупени пакетите от Новотел Пловдив, Видахим АД и Калиакра Хотелс АД. За всичките тях бе предвидено и плащане с непарични средства, най-евтините и предпочетени от които бяха жилищнокомпенсаторните записи от лихвоточки. Именно заради това не буди учудване фактът, че от 356 976 лв. номинал занулени компенсаторни записи 356 826 лв. бяха от лихвоточки.В края на седмицата стана известно, че Българската асоциация на корабопритежателите се обявява против приетата от парламента на първо четене стратегия за приватизация на Параходство Български морски флот. Документът предвижда продажбата на 30% от капитала на дружеството да се извърши чрез фондовата борса срещу компенсаторни инструменти. Останалите 70 на сто ще бъдат пласирани чрез конкурс по схемата 70% тежест на цената, 30% - на инвестициите и 10%- на трудовата заетост. Не е ясно кога ще бъдат готови промените в досегашната стратегия и какво точно ще включват те, затова в краткосрочен план съдбата на непаричните платежни средства остава мистерия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във