Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СТРАХЪТ ОТ ЛЯВ ЗАВОЙ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОСТАВА

През изминалата седмица търговията с компенсаторни инструменти бе сравнително активна, като единствено оборотите леко се понижиха, с изключение на няколко договорени сделки. Дневните обеми все още са над санитарния минимум от 100 хил. лв. за бонове и компенсаторни запаси, като традиционно изключение от това бяха жилищните записи. На пазара продължи да господства един-единствен купувач, чието поведение в миналото (изненадващо оттегляне) продължава да държи настрана повечето спекуланти. Все пак такива не липсваха и в резултат на зародилата се конкуренция цените на компенсаторните инструменти преминаха за кратко нивото от 70% от номинала. Ако оставим настрана тривиалното вече обяснение, че крайните купувачи на компенсаторки просто акумулират ресурс за препродажба в бъдещ момент, не може да не споменем и фундаменталните причини за все още съществуващия интерес към тези книжа. Повечето дългоочаквани от пазара сделки се отложиха за есента, при това само ако все още някой има желание да ги сключи. Страхът от евентуален ляв завой в държавното управление постави под въпрос приватизацията изобщо, но последните новини около продажбата на двете големи ТЕЦ са на път да опровергаят скептиците. Поредното удължаване на срока, в който руската РАО - ЕЕС трябва да реши дали да финализира сделката за ТЕЦ Варна, би трябвало да говори за непроменена политика по отношение на приватизацията, при това на стратегически компании, и то в сектора на енергетиката. Освен ако не става дума за нещо друго, като вземем предвид, че кандидат-купувач е руска фирма... Така или иначе, приватизацията продължава, поне засега, а това е основното, което вълнува инвестиралите в компенсаторни книжа. Дано дочакат добри времена. Източник на цитираните данни е Българска фондова борса - София АД. Написаното не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават акции и компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във