Банкеръ Weekly

Пари и пазари

СТРАХЪТ НЕ СЛИЗА ОТ СЦЕНАТА

Страхът за бъдещото развитие на икономиките отново се надигна, в резултат на което цената на държавните облигации на страните с най-висок кредитен рейтинг се повиши, а акциите поевтиняха в световен мащаб. Освободените парични средства от продажбите им се инвестираха в инструменти с фиксирана доходност предимно в приетите за еталон държавни книжа на САЩ и Германия - традиционно убежище при криза.
България все още се причислява в групата на развиващите се пазари, което е и основната причина за увеличаването на рисковите премии на емитираните от българското правителство книжа, като при десетгодишните стойностите вече са 560 базисни точки срещу 400 преди седмица. Това означава, че нашите облигации се търгуват с 5.6% надбавка над годишната доходност на приетите за еталон книжа, т.е. при равни други условия цената им се понижава.
Емисията ни в щатски долари с падеж през януари 2015 г. се договаряше на нивата от 94 долара или доходност от 9.56% на годишна база. Преди седмица цената беше с два долара повече - 96, респ. 9.1% доходност. Другата ни облигация, която е деноминирана в евро и е с падеж през януари 2013-а, се търгуваше при цена 99.5 евро за 100 евро номинал, или годишна доходност от 7.63 процента.
Последната цифра е особено важна във връзка с проведения в понеделник (10 ноември) аукцион от Българската народна банка. На него Министерството на финансите предложи за реализиране книжа с обща номинална стойност 35 млн. лв. и падеж през януари 2018 година. Тази емисия е с пет години по-дълъг срок от този на еврооблигациите, но именно текущата пазарна годишна доходност на последната е определяща при одобряването на подадените поръчки за участие в търга. Защото финансовото ни ведомство не е склонно да плаща по-висок доход по новоемитиран дълг спрямо аналогичните книжа, които са вече в обращение. Ето защо одобрените поръчки бяха за едва 3.5 млн. лв., а средната доходност - 7.07% годишна лихва. Подадените поръчки за участие бяха за общо 85.6 млн. лв. със средна цена 72.94 лв. за 100 лв. номинал, т.е. доходност от 8.87% на годишна база.
За цялата 2008 г. ДЦК с настъпващ падеж са за общо 355 млн. лева. Правителството пък ще издаде нов дълг в размер на 340 млн. лева. По този начин провежданата емисионна политика за нулево нетно финансиране отново ще стане факт. Повече от видно е, че хазната ни е пълна, управлението на бюджета е под контрол и засега България няма нужда от допълнително финансиране. В момента фискалният резерв е в размер на 10.6 млрд. лв. и тази сума ще бъде увеличена до началото на следващата седмица, когато изтичат сроковете за превеждане на дължимите месечни вноски по акцизи, ДДС и данък печалба. Общо по тези пера юридическите ни лица превеждат близо 1 млрд. лева.
Следващият аукцион за продажба на ДЦК е насрочен за 8 декември и е последен за тази календарна година. На него ще се предложат за продажба 30 млн. лв. от емисията с падеж през януари 2018-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във