Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Стоковата търговия се обединява

Първата стъпка към консолидиране на стоковите борси у нас бе направена. Двете най-големи - "Софийска стокова борса" АД и "Българска стокова борса" АД (бившата Русенска), подписаха меморандум за обединението си. Така 99% от търговията вече ще става на едно място. Такъв процес върви по света, надяваме се това да се случи и у нас. Усилията ни за това са от години, напомни Васил Симов - председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на "Софийска стокова борса" АД. Сега на много места се събират малко на брой играчи. С обединението стоковия пазар ще придобие своята представителност, а цените ще се определят по-честно и по-прозрачно. И всеки ще знае колко струва всяка една борсова стока.

За една малка страна като България не е добре стоковата търговия да е разпиляна на три места, това не е най-добрият модел за нея. Грешката бе направена още през 1997 г., когато Държавната комисия по стоковите борси и тържищата даде три лиценза. С обединението се опитваме да поправим една такава техническа грешка. Това е предпоставка да се получи единна справедлива цена за цялата страна, каза Симов. "А дали тя ще се увеличи или ще се намали не зависи от борсата, а от търсенето и предлагането", подчерта Георги Найденов - председател на съвета на директорите на "Българска стокова борса" АД.

Дните за търговията ще са същите, както досега, а тя ще се случва на територията на двете борси. Това ще облекчи всички - и клиенти, и брокери, а те ще плащат само една такса за участие.

До края на годината двете стокови борси ще работят самостоятелно, а от началото на 2017-а ще заработят като една обща структура. Третата - тази в Пловдив, е с оборот само няколко милиона евро на година. Разговори за обединение с нея още не са водени, но това не е изключено, обясни Васил Симов. "Българска стокова борса" АД ще се влее в "Софийска стокова борса" АД. През следващата година ще се уточни пакетът акции, които ще получи вливащото се дружество.

През двете борси минава 98-99% от стоковата търговия у нас. Оборотът, който се е превъртал през тях в последните пет години, е по около 500-600 млн. лв. на година. Изчисленията обаче са показали, че той може значително да се увеличи. Обединението ще създаде единен и по-ликвиден пазар, обобщи Васил Симов. А по този начин и цената на стоките ще е една и ясна за всички клиенти и брокери.

Стоковата борса осигурява бърза и прозрачна търговия. Неслучайно в директивите на ЕС е записано, че щом се търгуват борсови стоки, задължително е това да става на такова организирано място. Освен че така се елиминира "сивата икономика". При тези условия е по-сигурно и плащането на акцизи, и на ДДС в хазната, коментира Васил Симов. И сега по-голяма част от произведената в България пшеница се изнася, но сделките рядко минават през борсата и никой не може да гарантира, че се плащат дължимите данъци, допълни той.

Следващата задача, която си поставят мениджърите на двете дружества, е разработване на електронна платформа за търгуване на стоки. Това съобщи Георги Найденов.

 

 

Към момента Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е издала три лиценза за извършване на дейност като стокова борса, удостоверения за регистрацията на 309 брокери на стокова борса, на 97 стокови тържища и на десет пазара на производителите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във