Банкеръ Daily

Пари и пазари

Стокообменът с Белгия гони два милиарда евро

От 20 юни, пристигащите у нас от Кралство Белгия не подлежат на 14-дневна карантина. Директорите на регионалните здравни инспекции трябва да отменят карантината на лицата, пристигнали у нас от тази страна, в периода от 9 до 19 юни.

Това може да се разглежда като добра новина за туризма и бизнеса.

През последните три години по над 100 000 белгийци са посещавали България. А и явно има интерес, защото бройка им расте. Миналата година тук са били 122 616 туристи от тази страна, което е ръст от 4.3% спрямо 2018-а. Белгия се нарежда на 11-то място в ЕС по този показател. През същия период общо 107 810 българи  са посетили Кралството, което също е повишение - от 1.9%, спрямо 2018-а. Белгия е на 13-то място като предпочитана дестинация от българските туристи.

Трябва да отбележим и това, че Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Още през 2011 г. двустранният стокообмен надхвърли границата от един милиард евро. А другата добра новина е, че търговското салдо е положително за нашата страна.

През миналата година износът за Белгия възлиза на 850.2 млн. евро, като е намалял с 13.4% в сравнение с 2018-а. А това означава, че Кралството има 2.8% дял в общия ни експорт и седмо място в българския износ. Вносът от Белгия е на стойност 642 млн. евро и расте с 0.6% на годишна база. На Кралството се пада 1.9% дял от общия импорт и 16-то място във вноса ни. Салдото е положително и възлиза на 208.2 млн. евро.

Стокообменът е на стойност 1.49 млрд. евро и бележи спад с 7.9% спрямо 2018-а.

Водещо място в износа заема нерафинираната мед; аноди от мед за електролитното рафиниране с дял от 43.39 на сто. Изнасяме също така мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със  спомагателен двигател, със или без кош; кошове, семена от репица или рапида, дори натрошени, чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн и други.

Водещи стоки във вноса от Белгия са трактори (8.64%), биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла, машини и устройства за събиране на реколтата, човешка и животинска кръв, приготвени за терапевтични цели, ускорители на реакции и катализатори, месо от животни от рода на свинете , интегрални схеми и електронни микрокомплекти и други.

До края на миналата година преките чуждестранни инвестиции на Белгия у нас възлизат на 1.53 млрд. евро. Само през 2019 г.  в България влезли 17 млн. евро. Редица големи белгийски фирми имат бизнес у нас. Не може да не споменем компанията Solvay, която е собственик на "Соди Девня", "ТЕЦ" ЕАД - Девня, "Геосол" ЕАД - Провадия; "Завод за добив на варовик" ЕАД в с. Чернево. Група Solvay присъства в България от 1997 година. А "Солвей Соди" е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay с номинален капацитет от 1,5 милиона тона годишно.

Кралство Белгия разполага с ефективно действащи механизми за застраховане на експортните кредити и инвестиции в България.

А да не забравяме, че от 15 юни Белгия отвори границите си за европейски граждани. В тази връзка се увеличават и възможностите за нови партньорства. Българската търговско-промишлена палата предлага участие в програмата "Еразъм за млади предприемачи" - трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи /домакини/, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Предложения за обмен на опит с предприемачи - домакини от Белгия и Люксембург има в няколко сфери: архитектура, IT решения за футболната индустрия, биоинформатика, човешки ресурси, медицинска техника и решения, производство на козметични продукти, образование и младежка заетост и лидерство и устойчивост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във