Банкеръ Daily

Пари и пазари

Стартираща фирма за устойчиви практики в пчеларството стъпва на ВЕАМ пазара

Временната емисия акции, издадена от „Бии Смарт Текнолоджис“ АД - София /Bee Smart Technologies/, е допусната до търговия с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 43 636 обикновени, безналични акции. Книжата са с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 27.50 лева всяка. Решението е взето от Комитета по управление на Пазар ВЕАМ, съобщиха от „Българска фондова борса“.

След приключване на предлагането емисията акции на „Бии Смарт Текнолоджис“ ще бъде допусната до търговия на пазар BEAM в пълния си размер.
Определената индикативна референтна цена е 27.50 лева за един брой.
Дата на провеждане на IPO аукциона ще бъде оповестена допълнително. Срокът на предлагането е в един работен ден, в рамките на който се провежда IPO аукционът.
Предметът на дейност на компанията е производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация и други.
Съветникът по емисията и водещ мениджър е инвестиционния посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД.
Конкретните условия на предлагането, както и датата на провеждане на IPO аукциона на борсата, ще бъдат оповестени допълнително след постъпване на съобщението за публично предлагане.
Планираната дата за оповестяване на съобщението за публично предлагане е 7 юли.
Bee Smart Technologies e IoT компания, която помага на пчеларите да се грижат по-добре за своите пчели. Сензорната й система измерва влажността и температурата и прави акустичен анализ на звука в кошера. Това са важни показатели, които дават информация на собствениците на кошери за състоянието на пчелното семейство. По този начин пчеларят може да следи дистанционно здравето и силата на колонията си и да получава сигнал, когато е налице проблем с пчелите му и е необходима неговата намеса.
Сензорните устройства на фирмата са изцяло разработени в България и се използват от клиенти и пчелари на пет континента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във