Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Стара планина холд" разпредели дивидент и изкупува собствени акции

Сумата от 5 042 746.60 лв. ще си разпределят като дивидент акционерите на "Стара планина холд" АД. Предложението на мениджърите бе одобрено от редовното общо събрание, проведено днес. Брутната сума на акция ще е 0.2421 лева. Изплащането на дивидента ще започне на 10 юли и ще продължи три месеца, уточняват от бившия приватизационен фонд. Гласуваната сума е с 6% по-висока спрямо тази от печалбата от 2017 година.

Акционерите приеха доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 година.
За поредна година доволните акционери одобриха предложението членовете на съвета на директорите да си разпределят сума, представляваща по 2% от печалбата за миналата година, на всеки член от борда под формата на тантиеми.
Остатъкът от положителния финансов резултат за 2018-а ще бъде внесена във фонд "Неразпределената печалба".
На основание чл. 187 "б" от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, общото събрание взе решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, като става въпрос за до 3% от общия брой издадени книжа. Срокът ще е не по-дълъг от пет години. Съветът на директорите ще определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване и ще може да удължи този срок, ако в него не бъдат изкупени максималния брой акции. Процедурата ще бъде в рамките между 5 и 7 лв. за един брой.
Мениджърите ще изберат и инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчката за обратно изкупуване. Те ще решат как да се разпорежда с изкупените обратно акции и ще определят всички останали параметри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във