Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Стара планина холд" и "М+С Хидравлик" влизат в индекса SOFIX

Време е за промени в основния индекс на "Българска фондова борса" АД - SOFIX. От 23 март две нови дружества влизат в базата за изчисляването му, стана ясно след заседанието на Комисията по индексите.

Новите "сини чипове" са "Стара планина холд" АД и "М+С Хидравлик" АД - Казанлък. Те заемат местата на "Еврохолд България" АД и "Сирма груп холдинг" АД.

Акциите на "Стара планина холд" влязоха в базата за изчисляване на SOFIX през 2009 година, а при ребалансирането през септември миналата година бе извадена от индекса. Базата на SOFIX се изчислява по формула, която включва няколко коефициента: фрий-флоут, пазарна капитализация, медиана на седмичния оборот, брой сделки и средно-аритметична стойност на спреда.

През последните шест месеца цената на акцията на холдинговото дружество се движеше в диапазона от 4.80 до 5.50 лева. С цел подкрепа на тези книжа, съветът на директорите обяви процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на "Стара планина холд" АД, съобщават от компанията. Напомняме, че през ноември миналата година тя изкупи сто и пет хиляди броя собствени акции, представляващи 0.5% от капитала на дружеството. Свободно търгувани са 59.12% от акциите с право на глас на "Стара планина холд".

"М+С Хидравлик" АД е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

"М+С Хидравлик" е публична компания с около 1300 акционери, търгувана на "Българската фондова борса" АД. Акциите й са включени в официалния борсов индекс BGTR30, както и в три от индексите на Dow Jones Wilshire indices. Ежегодно компанията попада сред 100 български компании с най-големи продажби според класацията на Българската търговска промишлена палата.

Свободно търгувани са 23.15% от акциите с право на глас на "М+С Хидравлик".

В резултат на проверката по т. 13 от Приложение 1 (Методология за изчисляване на SOFIX) е установено, че теглото на икономическата група, включваща емисиите акции на "Софарма" АД - София и "Софарма трейдинг" АД - София, надхвърля изискването от 20% към 1 март 2020 година. В тази връзка, от класирането по-горе се изключва емисията акции на "Софарма трейдинг" АД. Следващата по ред емисия, отговаряща на изискванията на чл. 9 от Правилата и т. 3 от Приложение № 1, класирана съгласно т. 4 -7 от Приложение № 1, е тази на "Албена" АД - к.к. Албена.

Решението за промяна в базата на индекса SOFIX влиза в сила, считано от 23 март тази година.

Следващото ребалансиране на измерителя на "сините чипове" ще е през септември.

 

Комисията по индексите определя следните коефициенти за фрий-флоут на емисиите, включени в базата на SOFIX, които ще влязат в сила, считано от 23 март:

Борсов код   Емитент                                                                    Фрий-флоут коефициент
3JR                  Софарма АД-София                                              0.3584
6A6                 Адванс Терафонд АДСИЦ-София                        0.5842
6C4                 Химимпорт АД-София                                            0.2196
5DOV              Доверие Обединен Холдинг АД                           0.6610
GR6                Градус АД-Стара Загора                                         0.1797
5BU                Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ  0.7473
5SR                Стара планина Холд АД-София                            0.5912
4CF                ТБ Централна кооперативна банка АД               0.1668
4ID                 Индустриален Холдинг България АД                    0.4354
5F4                ТБ Първа Инвестиционна Банка АД                     0.1500
5MB               Монбат АД-София                                                       0.1750
0EA                Елана Агрокредит АД-София                                  0.7222
5MH               М+С хидравлик АД-Казанлък                                  0.2315
5V2                Холдинг Варна АД-Варна                                         0.3180
6AB               Албена АД-к.к. Албена                                               0.3040

Facebook logo
Бъдете с нас и във