Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Срив на цените потопи фирмите

Намалява пазарната оценка на повечето публични дружества у нас. Това е последицата от свитата търговия на "БФБ-София" през четвъртото тримесечие и от поевтиняването на акциите. След като "Корпоративна търговска банка" АД изгуби и лиценза, и влиянието си на борсовата сцена, вече няма компания, която да съперничи на "Софарма" АД - София, по размер на пазарната капитализация*. Иначе казано - да може да прескочи границата от поне половин милиард лева.

С последните си цени за акция (0.70 лв.) банката на Цветан Василев логично изпадна от групата на 30-те най-големи фирми по този показател, където присъстваше, откакто стана публично дружество. Тя обаче пази челното място в друга една класация, която дава малко горчив привкус на доскорошните апетити на инвеститорите. Банката изгуби 97.44% от пазарната си оценка за четвъртото тримесечие и тя падна до 4 586 212 лева.

Проучването на в. "БАНКЕРЪ" показва, че далеч пред всички дружества по този показател е "Софарма" АД - с 512 160 000 лв., но все пак и нейната стойност намалява. Фармацевтичната фирма остава единствената, оценена на над половин милиард лева. Тя загуби десет стотинки от цената на книжата си в последното тримесечие, а в края на декември за тях се плащаха по 3.88 лв. за един брой. Пониженото доверие на пазарните играчи към тях следваше тенденцията на борсовия пазар и влошените финансови резултати на компанията.

Между останалите фирми на борсата най-доволни могат да са акционерите на "Петрол" АД. Търговецът с горива на едро и дребно е сред малкото, които успяха да изплуват нагоре, като увеличиха цената на акциите си. А след отпадането на Корпоративна търговска банка от активната търговия дружеството се изкачи до втората позиция по пазарна капитализация на "БФБ-София". В края на декември инвеститорите го оценяват на 391.332 млн. лева.

Следващите три компании надолу, с оценка малко над 300 млн. лв., нямат големи шансове да увеличат стойността си. Но пък и те са далеч пред останалите. "Булгартабак холдинг" е в тройката, но също губи част от пазарната си капитализация в края на декември. А това си има обяснение. За последните три месеца цените на акциите на тютюневия монополист пострадаха от изобилните публикации и изявления около борбата за собствеността в дружествата, които се свързават по един или друг начин с Цветан Василев и Делян Пеевски. Но холдингът завърши деветмесечието със загуба. Всичко това изправи инвеститорите "на нокти" и те предпочитаха да се разделят с книжата си, макар и на по-ниска цена, която пък падна до 45.90 лв. за един брой. А в началото на 2014-а котировките на холдинга надхвърляха 100 лв. за акция

Три са кредитните институции, които намират място в това подреждане на публичните компании. "Първа инвестиционна банка" АД е най-напред - пета в челната петица група (с 308 млн. лв.), но и тя губи стойност по този показател. Сред 30-те най-големи дружества на "БФБ-София" компания й правят още "Централна кооперитивна банка" АД (с оценка от 124.357 млн. лв.) и "Българо-американска кредитна банка" АД (122.197 млн. лв.). Цените им се променят в тесни граници.

На последните места сред най-скъпите български компании са четири фирми - "Зърнени храни България", "Стара планина холд", "Агро Финанс" АДСИЦ и "Свилоза", които даже не са достигнали и по 100 млн. лв. пазарна оценка.

Ситуацията на капиталовия ни пазар остава притеснителна и в началото на 2015-а. Отливът на инвестиции, малкото играчи, свитото търсене и предлагане на ценни книжа ще изискват доста усилия, за да се запази постигнатото, и сигурно двойно повече за повишаване на резултатите поне за тези, които искат да бъдат забелязани.

 

*Пазарната капитализация, или пазарната стойност, е общата стойност на издадените акции на публично търгувана компания. Обикновено пазарната капитализация е произведението от броя емитирани акции при среднопретеглена цена за акция към деня на борсовата сесия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във